U proteklom periodu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je pokrenulo niz značajnih aktivnosti koje se odnose na poboljšavanje materijalno-tehničkih uslova rada u školama kao što su, između ostalog: početak ili nastavak gradnje objekata područnih ili centralnih škola, rekonstrukcija i utopljavanje školskih objekata u cilju poboljšavanja energetske efikasnosti, zamjena i ugradnja kotlovnica, obnavljanje školskih igrališta, izgradnja sala za tjelesni i zdravstveni odgoj i ostale aktivnosti u cilju stvaranja što boljih uslova za nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u školama.
Odgojno-obrazovni proces prilagođen uvjetima i specifičnostima škola
Prema riječima Spahije Kozlića, ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, evidentno je da je u proteklom periodu bilo određenih poteškoća kada je u pitanju zagrijavanje prostorija u osnovnim i srednjim školama na području Zenice, ali i drugih općina na području našeg kantona, a koje su uzrokovane poteškoćama u funkcionisanju sistema daljinskog grijanja.
„U ovom periodu, organizacija odgojno-obrazovnog procesa je prilagođena uvjetima i specifičnostima škola, odnosno školama je data mogućnost da nastavu organiziraju u skladu sa rapoloživim uvjetima, tako da su neke škole nastavu organizirale na način da su skratile trajanje nastavnog sata sa 45/40 na 30 minuta, a neke škole su nastavu realizirale putem online platforme Microsoft Office 365 u punom kapacitetu ili su koristile slične edukativne platforme“, kaže ministar Kozlić, dodajući da su ove mjere bile su na snazi sve do momenta kada je sistem daljinskog grijanja ponovo omogućio postojanje adekvatno zagrijanih školskih prostorija.
Bez grijanja bile škole u Brezi
Sa problemom oko isporuke toplotne energije krajem oktobra suočili su se građani Breze, među kojima su i učenici u školama. S tim u vezi je, na 12. redovnoj sjednici, održanoj 28. oktobra 2021. godine, Općinsko vijeće Breza jednoglasno usvojilo Zaključak kojim se Nadzornom odboru JP “Komunalno” Breza nalaže da ispita odgovornost Uprave Preduzeća povodom problema s isporukom toplotne energije korisnicima na području ove općine.
„Prema saznanjima kojima raspolažemo, problem grijanja u zimskim mjesecima je problem koji je evidentan već duži niz godina na području općine Breza, ali također raspolažemo i saznanjima da je pokrenut niz aktivnosti na nivou Općinskog vijeća i općinskih službi da se iznađe rješenje ovog problema, čemu se u dogledno vrijeme i nadamo“, kaže ministar Kozlić, podsjetivši da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici održanoj 09.12.2021. godine, donijela Odluku o sufinansiranju projekata Općine Breza za izgradnju dvije školske kotlovnice u iznosu od 80.000 KM.
Kada je u pitanju zagrijavanje škola sa područja općina: Tešanj, Žepče, Kakanj i zagrijavanje škola u gradu Zenica, iz Ministarstva raspolažu informacijama da je ono zadovoljavajuće, kao i na području ostalih općina/gradova u ZDK.
Kašnjenje u isporuci uglja
„U proteklom periodu imali smo pojavu kašnjenja isporuke uglja za one škole koje se zagrijavaju putem vlastitih kotlovnica i kao energent koriste ugalj. U međuvremenu, došlo je do normalizacije u isporuci uglja, te se nadamo da do ovakvih ili sličnih situacija više neće dolaziti, jer bi svakako negativno uticalo prije svega na zdravlje naših učenika i zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, a onda, naravno, i na nastavni proces“, ističe ministar Kozlić.