Inicijativni odbor udruženja u osnivanju „HORA Stari grad“ (HORA – historija, obnova, restauracija, adaptacija), organizovao je tribinu pod nazivom „Zaustavimo propadanje Starog grada“. Na tribini su govorili: dr.sc. Boris Trapara, dipl.ing.arh., dr. Salim Ibrahimefendić, Ago Mujkanović, profesor historije i mr. arheologije i mr. Mensura Mujkanović, direktorica JU Muzej Tešanj, dok je tribinom moderirala mr. Aida Botonjić Karahusić.
Nacionalni spomenik od 2005.
Stari grad Maglaj nacionalnim spomenikom BiH proglašen je 2005. godine, a u Odluci o proglašenju date su određene mjere zaštite i očuvanja ovog vrijednog kulturno-historijskog dobra. Neki podaci govore da je maglajski Stari grad 60-ih godina prošlog vijeka bio bolje istražen i očuvan nego Stari grad u Tešnju. Manji konzervatorski radovi vršeni su 1953. i 1954. godine, na južnoj kuli i na zidovima oko glavne kapije. Zatim, 1962. i 1963. izvršena su obimna arheološka istraživanja u cilju dobijanja podataka za konzervatorsko-restauratorske radove. Brojni artefakti koji su otkriveni prilikom istraživanja nalaze se u dobojskom muzeju, kao što su srednjevjekovni šljemovi, bombarde i topovi. „Stari grad Maglaj može biti jedna od najpozitivnijih priča zbog svoga položaja i svoje ljepote. Malo se može pronaći ovakvih burgova, koji unutar sebe imaju i palas – stambeni dio. Ovaj grad puno toga može ponuditi BiH i regionu, iskoristite ovaj položaj, baštinu i bogatstvo na koje možete biti ponosni, a drugi mogu samo da vam zavide. Ovaj skup treba da inicira jednu pozitivnu promjenu: da se krene u osnivanje zavičajnog muzeja ili udruženja, a sve s ciljem revitalizacije Starog grada Maglaj“, poručio je između ostalog mr.arheologije Ago Mujkanović.

Ostatak pročitajte u printanom izdanju