Adnan Lihić na predstojećim Općim izborima kandidat je za Predstavnički dom Parlamenta FBiH, izborna jedinica V-pod rednim brojem 6.
Rođen je Tešnju gdje je završio Gimnaziju. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici 2006. godine, a nakon ekvivalencije ranije stečenih zvanja, 2021. godine upisuje doktorski studij iz tehničkih nauka na Mašinskom fakultetu, smijer Proizvodne tehnologije i sistemi. Od augusta 2006. godine do oktobra 2017. godine radi u tvornici filtera MANN+HUMMEL BA u Tešnju na pozicijama Brend i Marketing menadžera, a unutar tih radnih mjesta uspješno radi na nekoliko važnih referata. Od novembra 2017. godine do oktobra 2021. godine uspješno je obavljao dužnost direktora JP RAD d.d. Tešanj. Od novembra 2021. godine je angažovan ponovo u realnom sektoru, u drvnoj industriji, na poziciji Menadžera za kvalitet i logistiku u firmi koja je izvozno orjentisana.
O stupanju na bosanskohercegovačku političku scenu te ciljevima u političkom djelovanju čitajte u nastavku našeg razgovora.
Za bolju, uređeniju i i ugodniju domovinu
NR: Kandidat ste ispred SDA za Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Šta Vas je potaknulo da se aktivirate na političkoj bh. sceni?
LIHIĆ: Opredjeljenje mene i moje porodice, bez obzira na sve izazove i iskušenja sa kojima se susrećemo svi u BiH, jeste da ostanemo ovdje, da radimo, živimo i koliko smo u mogućnosti da damo doprinos za bolju, uređeniju i za življenje ugodniju našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. S tim u vezi, pruženu priliku od strane OO SDA Tešanj da budem kandidat sam prihvatio, i moj sutrašnji, ako Bog da, rad i djelovanje kroz Parlament FBiH bit će baziran na tome da stečena iskustva, znanja i vještine pokušam upotrijebiti za unapređenje i poboljšanje zakonodavnih propisa iz nadležnosti federalnog nivoa, a čija implementacija će poboljšati i olakšati život i rad građanima u našoj domovini.
NR: Šta očekujete od Općih izbora, te zbog čega je SDA pravi izbor za birače na predstojećim izborima?


Šta biste poručili biračima povodom predstojećih Općih izbora?
Dragi birači, Vaše zakonsko i demokratsko pravo je da 02. oktobra izađete na izbore – pa Vas pozivam da to pravo iskoristite. Ne dopustite da zbog sitnih ličnih interesa pojedinaca i mnoštva malih stranaka izostane podrška političkoj snazi koja vuče Bosnu i Hercegovinu naprijed, korak po korak, ali naprijed! Zajedno možemo nastaviti kontinuitet u razvoju, zajedno možemo osigurati stabilnost u radu institucija naše domovine Bosne i Hercegovine, a to SIGURNO može SDA sa svojim kadrovima na svim nivoima. Koračajmo hrabro i SIGURNO do pobjede!


LIHIĆ: Očekujem veoma dobar izborni rezultat za SDA BiH na svim nivoima i naravno za člana Predsjedništva, a to će onda omogućiti kontinuitet u radu i očuvanju institucija, zatim nastavak razvoja i jačanje ekonomske, socijalne, zdravstvene i svake druge sfere našeg svakodnevnog života. Svjedoci smo kakvi periodi za Kanton, Federaciju i BiH su bili kada SDA nije bila vodeća stranka i kada nije vodila glavne procese na svim nivoima – to su bili periodi stagnacije, čak unazađivanja u razvoju, zatim ugrožavanje slobode za naše sugrađane, kao i jačanje saradnje od strane određenih političkih subjekata sa neprijateljima Bosne i Hercegovine. Kada god je SDA bila ključni faktor i nosilac procesa, rezultate svega toga jasno i decidno možemo vidjeti i pobrojati, a mnogo toga zaista ima. Sloboda i ravnopravnost svakog čovjeka su jedan od glavnih postulata SDA, kao i jasna opredijeljenost za BiH uz kontinuiranu borbu sa neprijateljima BiH. Dakle, SDA nudi sigurnost, stabilnost, kontinuitet razvoja, jačanje institucija, zaštitu integriteta i nezavisnosti BiH, kao i očuvanje sloboda za svakog građanina ove Države. Kroz do sada održane skupove širom BiH se jasno vidi da su birači prepoznali u kakvom vremenu i prilikama živimo, i da je neophodno snažno i jedinstveno podržati SDA i predsjednika Izetbegovića, a kako bi svi segmenti poslije izbora SIGURNO bili bolji.
Rad baziran na provođenju ciljeva Izborne platforme SDA
NR: Ukoliko dobijete povjerenje birača, šta će biti Vaši glavni ciljevi u političkom djelovanju?
LIHIĆ: Mi kandidati pojedinačno nemamo programe i obećanja, naš rad u Parlamentu FBiH i svim drugim nivoima će biti baziran na provođenju zacrtanih ciljeva i politika iz Izborne platforme SDA na općinskom, kantonalnom i državnom nivou, a koje su pripremljene i već su dostupne biračima za čitanje i upoznavanje sa istima. Ali unutar toga, moje opredjeljenje će biti ka poboljšanju i unapređenju sljedećih šest objedinjenih oblasti: Zdravstvena zaštita; Obrazovanje/Edukacija; Ekonomija/zapošljavanje; Socijalna zaštita/Porodica; Mladi/Sport i Kultura; Boračka populacija.
NR: Dugi niz godina društveno ste aktivni. Koje biste najznačajnije aktivnosti u kojima ste učestvovali izdvojili?
LIHIĆ: Tako je, još od studentskih dana kada sam aktivan bio u uniji studenata UNZE i SCZE, pa poslije kroz petnaestogodišnji rad u UG EKO-MLADI, zatim UG TRAGOVI-CRNI VRH, ali i aktivizam kroz MZ, razne timove, odbore, radne grupe i slično. U zavisnosti od toga gdje sam bio uključen spektar oblasti je bio raznolik, ali evo neke: zaštita i očuvanje okoliša, podrška mladima, edukaciji i obrazovanju, zatim podrška kulturnim i sportskim aktivnostima, podrška socijalno osjetljivim kategorijama, razvoj putne i vodne infrastrukture i dr.