Jedan od studenata koji ispunjavaju uslove za novčanu nagradu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, a koja se, pored stipendije, dodjeljuje studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja, a ujedno imaju i prosječnu ocjenu najmanje 8,50 ili ekvivalent je i Redžib Direković, student četvrte godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, studijski program Opće medicine. „Želja za studijem medicine i pozivom ljekara prisutna je još od perioda kada sam sjedio u klupama u OŠ „Skender Kulenović“ u Zenici. Do ostvarenja moje želje došlo je dvije godine nakon završetka srednje škole. Dvije godine sam proveo na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, nakon čega sam upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici, kao prva generacija tog fakulteta na studijskom programu Opće medicine“, kaže Direković. Smatra da je suština studiranja neprekidno usvajanje znanja. „Izabrao sam takav studij i, danas-sutra, takav poziv u kojem konstantno dolazi do novih zaključaka i konstantno se mora nadopunjavati stečeno znanje“, ističe Direković.
Pored redovnih nastavnih aktivnosti, demonstrator je na predmetu Anatomija. „Smatram da mlađim kolegama treba pomoći da naprave prve korake prema najljepšem i najplemenitijem pozivu ljekara“, ističe Direković. Činjenica da je nagrađen predstavlja mu neki vid poštovanja i nagrade prema njegovom zalaganju, uspjehu radu i trudu. „Što se tiče mojih planova za budućnost, planiram da upišem doktorski studiji. Ostajem u BiH! Želio bih da se zahvalim svojim učiteljima na podijeljenom znanju, svojoj porodici i svojim prijateljima na podršci i razumijevanju. Završio bih citirajući Rumija: ‘Ono što tražiš, traži tebe'“, kaže Direković.