Kada su u pitanju realizovani poslovi u 2021. godini, u JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj su, u skladu sa stvarnim stanjem postojećeg sistema daljinskog grijanja u Kaknju kao i finansijskim mogućnostima, izvršeni radovi na rekonstrukciji postojećeg vrelovoda i toplovoda, izgradnji novih toplotnih podstanica, te nabavci i ugradnji nove opreme na postojećem sistemu grijanja.

Priključen je i značajan broj kuća, stanova i poslovnih objekata na sistem daljinskog grijanja, pogotovo u naseljima Albanija i Parmak mahala, a ukupan broj novih priključaka na sistem daljinskog grijanja u 2021. godini iznosi 149.

Rekonstrukcije vrelovoda
„Tokom 2021. godine, izvršena je rekonstrukcija magistralnog vrelovoda u gradskom području od toplotne podstanice TP Ušće do toplotne podstanice TPII (direkcija RMU), rekonstrukcija vrelovoda u naselju Doboj za toplotnu podstanicu TP Dobojska škola od toplotne podstanice TP Doboj do pasarele na autoputu, čime se stvaraju uslovi za proširenje grijanja na naselja Slijevnice, Željeznička stanica i Bićer, rekonstrukcija vrelovoda u naselju Čatići za toplotnu podstanicu TP Čatići i rekonstrukcija toplovoda u naselju Hrasno. Ukupno je rekonstruisano 1.500 m cjevovoda. Pored toga, izvršena je rekonstrukcija dvije toplotne podstanice, nabavka i ugradnja mjerne opreme, 35 vodomjera u toplotnim podstanicama, s ciljem tačnog i pouzdanog mjerenja nadopune vode u toplovodni sistem grijanja, u toku su radovi na ugradnji opreme za centralni nadzor i daljinsko upravljanje u četiri podstanice, izrada projektno-tehničke dokumentacije za toplifikaciju prigradskih naselja u Kaknju, kao i Glavnog projekta vrelovoda za grad Kakanj ukupne dužine12 km trase koji obuhvata magistralni vrelovod za grad Kakanj od toplotne stanice u Termoelektrani Kakanj do toplotne podstanice TPIX“, kažu iz JP „Grijanje“ Kakanj.
Planovi za 2022. godinu
Među planiranim poslovima za narednu, 2022. godinu, između ostalih, su: rekonstrukcija magistralnog vrelovoda kroz gradsko područje od direkcije RMU Kakanj do OŠ „Hamdija Kreševljaković“, rekonstrukcija ogranaka vrelovoda za toplotne podstanice TPIV koja je smještena u zgradi ST2 i ogranka vrelovoda za podstanicu TPI koja je smještena u objektu Doma kulture, rekonstrukcija vrelovoda u naselju Čatići za toplotnu podstanicu TP Čatići, kao i toplovoda u naselju Hrasno, rekonstrukcija dvije toplovodne stanice, izgardnja nove toplotne podstanice, toplifikacija naselja Povezice, ugradnja pet elektronskih cirkulacionih pumpi, nabavka i ugradnja kugličnih i balans ventila u šahtove ispred 30 zgrada koje se snadbjevaju toplotnom energijom iz podstanica: TPI (Dom kulture), TPII (Direkcija RMU) i TP Stara jama koje ima za cilj regulaciju na toplovodnom sistemu…