U Bosni i Hercegovini se godišnje evidentira više od 2.600 požara sa nekoliko milijardi KM neposredne materijalne štete. Godišnje se u požaru uništi oko 2,5% društvenog proizvoda Bosne i Hercegovine. Ne samo da požar uništava materijalna dobra, te da njegovo gašenje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih dobara, nego i odnosi ljudske živote. O intervenicijama vatrogasnih jednica u Zeničko-dobojskom kantonu, opremljenosti vozilima i opremom, kao i obučenosti uposlenih, ali i mnogim drugim temama, razgovarali smo sa Džavidom Aličićem, direktorom Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.
Dobra opremljenost i obučenost zaposlenih
NR: Na koji način su na području Zeničko – dobojskog kantona organizovane službe zaštite i spašavanja, prevenstveno službe spašavanja od požara, te koliko česte su intervencije vatrogasnih jedinica?
ALIČIĆ: Službe zaštite i spašavanja su organizovane u gradovima i općinama, a na nivou Kantona imamo formirane četiri kantonalne službe zaštite i spašavanja. U okviru općina i gradova, do sada je formirano 28 službi zaštite i spašavanja. Službe spašavanja od požara su formirane u općinama i gradovima u okviru djelovanja i rada dobrovoljnih vatrogasnih društava i do sada imamo formirano u devet općina/gradova službe spašavanja od požara.
NR: Šta je Kantonalna uprava civilne zaštite ZDK učinila tokom ove godine na dodatnom osposobljavanju službi zaštite i spašavanja, sa akcentom na zaštitu od požara?
ALIČIĆ: Okončani su tenderi za nabavku opreme za službe spašavanja na vodi i pod vodom, kao i službu spašavanja sa visina, a u pripremi je tender za nabavku opreme za Hemijsko-biološku službu. Vrijednost nabavljene opreme iznosi oko 350.000 KM. Kantonalna uprava CZ ZDK redovno pomaže rad službi spašavanja od požara u lokalnim zajednicama. Ove godine je planirano 80.000 KM za nabavku vozila i za pomoć u opremanju ovih službi.
NR: Kakva je opremljenost vozilima i opremom? Sa koliko vozila raspolažete?
ALIČIĆ: Treba imati u vidu da su profesionalne vatrogasne jedinice te koje su prvi odgovor na gašenju požara, a službe spašavanja od požara, odnosno dobrovoljna vatrogasna društva su ispomoć u slučaju da profesionalne vatrogasne jedinice ne mogu odgovoriti svojim kapacitetima u datom momentu na karakter i intezitet požara. Prema posljednjim podacima koje mi imamo, na području ZDK imamo 153 profesionalna vatrogasca i 62 vatrogasna vozila, te 208 dobrovoljnih vatrogasaca i 18 vozila.
NR: Kakav je stepen spremnosti i obučenosti uposlenih?
ALIČIĆ: Profesionalni vatrogasci kao i pripadnici svih službi spašavanja, kako na nivou kantona, tako i u lokalnim zajednicama, imaju svoje redovne obuke koje su determinisane planom obuka za svaku godinu. Kantonalne i općinske službe spašavanja, osim obuke, također organizuju vježbe gdje se sinhronizuju aktivnosti na spašavanju sa drugim institucijama čime se pokazuje stepen spremnosti, obučenosti i opremljenosti pripadnika službi spašavanja. Niti jedan pripadnik profesionalne vatrogase jedinice niti pripadnik DVD mogu učestvovati u aktivnostima gašenja požara ukoliko nisu obučeni i ukoliko nisu položili ispit za gašenje požara.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju