Više od 1.000 djece iz osnovnih i srednjih škola sa područja grada Visokog, učestvovalo je u projektima, koje je realizovala JU Centar za kulturu sport i informisanje uz podršku Gradske uprave Visoko, JP BH Pošta i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.
Afirmišemo pozitvne stvari
Ovi projekti su imali za cilj doprinijeti razvoju boljeg stanja među mladim ljudima i afirmaciji pozitivnih stvari koje u odgojno-obrazovnom procesu treba da budu na vrhu prioriteta, te potaknuti mlade i dati im šansu da pokažu i razviju kreativnost, odnosno, svojim učešćem doprinesu promociji omladinskog aktivizma.
„Visočki sportski dani“, sportski projekat, čiji je domaćin bio KSC „Mladost“, okupio je više od 750 mladih ljudi, koji su imali priliku natjecati se u različitim sportskim aktivnostima, kao što su: razvijanje motorike, mali nogomet, košarka i odbojka. Razlog održavanja ove manifestacije, koju je podržala Gradska uprava, na čelu sa gradonačelnikom Mirzom Ganićem, jeste promocija i afirmacija sporta među mladim ljudima, s ciljem uključivanja što većeg broja mladih ljudi u sport i promociju zdravog života.
“(Ko) vidi mlade”
Također, visočki izviđači su u okviru ekoloških projektnih aktivnosti čistili životnu sredinu i zasadili nove sadnice drveća.
Projekat „(Ko) vidi mlade“, realizovan kroz šestodnevne radionice i angažman profesionalnih edukatora iz različitih oblasti, rezultat je saradnje JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ i BH Pošte. Direktorica Ustanove Amila Koso, vidi mlade ljude kao nosioce svijetle budućnosti čije aktivno učešće u društvenom životu može doprinijeti dobrobiti, kako lokalne zajednice, tako i cijelog društva u kojem žive. Cilj ovog projekta je bio da se kroz aktivaciju mladih kroz radionice iz oblasti volonterizma, teatra, odnosa s javnošću, lijepog ponašanja, pisanja CV-ja, te posebnom radionicom iz oblasti izviđača, uključi što više mladih u zaštitu životne sredine, te radi na promicanju obrazovanja, intelekta, lijepog ponašanja – jer, prema riječima direktorice Koso, samo ulaganjem u mlade ljude, radi se na osiguravanju lijepe budućnosti. (Ivana Dusper)