U JU „Dom zdravlja“ Kakanj proces imunizacije protiv koronavirusa se sprovodi u kontinuitetu, od prve polovice marta tekuće godine, tačnije prva grupa zdravstvenih radnika vakcinisana je 11.03.2021. godine.
Vakcinacija svih građana, bez najave
„Od tada pa do danas, mi smo se držali Plana imunizacije kojeg je propisao Federalni krizni štab, tako da smo započeli sa imunizacijom od zdravstvenih radnika i starijih hroničnih bolesnika koji imaju preko 65 godina, pa do osiguranika koji imaju manje od 65 godina, ali imaju neko hronično oboljenje ili obavljaju javne poslove. Trenutno smo u fazi kada u sklopu naših aktivnosti u borbi protiv COVID-19 organizujemo tzv. Dane otvorenih vrata za masovniju imunizaciju gdje se građani mogu vakcinisati bez ikakve najave i bez obzira kojoj skupini pripadaju. Za ovu aktivnost predvidjeli smo tri vakcinalna punkta: jedan je u centralnoj zgradi pri ambulanti porodične medicine Kakanj 5, drugi je u dermatološkoj ambulanti, a treći je pri ambulanti porodične medicine Kakanj 8 (Zgošća). Međutim, u svakom trenutku mi možemo aktivirati i udvostručiti kapacitete kako bi pružili usluge imunizacije našim sugrađanima“, kaže v.d. direktor JU „Dom zdravlja“ Kakanj dr. Mirsad Tursum, specijalista neuropsihijatar. Imunizaciju stanovništva su, kako kaže dr. Tursum, vršili u skladu sa dobijenim vakcinama od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. „U posljednje vrijeme situacija je znatno poboljšana, kada je riječ o snabdijevanju vakcinama, jer nam pristiže sve veći broj vakcina. Trenutno imamo nešto više od 900 doza vakcina protiv COVID-19“, ističe dr. Tursum.
Dobri rezultati
Zahvaljujući stalnom angažmanu svih u JU „Dom zdravlja“ Kakanj i naporu da se promoviše vakcinisanje protiv COVID-19, te da se stanovništvu objasni pravi značaj i smisao vakcinisanja, kao zdravstvena ustanova su postigli dosta dobre rezultate. „Moramo biti svjesni da je imunizacija gotovo jedini način da se suprotstavimo novom korona virusu, te da se na taj način znatno smanjuje broj osoba koje bi trebale biti hospitalizovane, a i klinička slika kod vakcinisanih osoba, u slučaju da obole od COVID-19, neće biti teška, nego ide od srednjeg do blažih oblika bolesti. Također, veoma važno je istaći da se imunizacijom smanjuje mortalitet uzrokovan ovom bolešću. Na osnovu svega, ja mogu reći da je odziv građana Kaknja na vakcinaciju protiv COVID-19 veoma dobar“, kaže dr. Tursum.
Na dan 11.08. ove godine, na području općine Kakanj I dozom vakcinisano je oko 5.000 stanovnika, dok je II dozom vakcinisano gotovo 2.500 stanovnika. „Mi, u svakom trenutku, imamo osam obučenih timova za vakcinisanje koji u veoma kratkom roku mogu biti aktivirani na vakcinalnim punktovima. Mislim da smo jedini na području našeg kantona koji smo uspjeli riješiti softverski proces imunizacije na način da ni u jednom trenutku nemamo gužvi ni zastoja na vakcinalnim punktovima. A o čemu se radi: kada pacijent dođe na vakcinalni punkt elektronski mu se unose podaci, nakon čega mu se printa obrazac s kojim on ide ljekaru na pregled a odatle do intervencije gdje mu se daje vakcina protiv COVID-19. Pored ovoga, naši radnici vode evidenciju u Ambulantnom informacionom sistemu, ali i papirni oblik evidencije. Sve u svemu, organizacioni proces imunizacije protiv COVID-19 odvija se bez ikakvih problema i spremni smo u svakom trenutku vakcinisati veliki broj ljudi protiv COVID-19, pored svih naših svakodnevnih poslova i aktivnosti koje radimo“, ističe dr. Tursum.