Na inicijativu načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića, od 4. do 10. maja, u Kaknju je održana velika ekološka akcija pod nazivom “Grablje, vreće i rukavice i svi u radne akcije”, uz strogu primjenu propisanih mjera zaštite od širenja koronavirusa.
Na poziv za učešće u akciji prijavile su se su grupe građana, mjesne zajednice, škole, javne ustanove, preduzeća, organizacije civilnog društva, sportski klubovi…, koji su očistili lokaciju koju su sami odabrali, te na taj način pokazali da vole svoj grad, ali i da su ekološki osviješteni. Općina Kakanj je za sve prijavljene obezbjedila rukavice, kese i osvježenje. Odvoz prikupljenog otpada vršilo je JP “Vodokom” Kakanj.