Iz godine u godinu, za prosvjetne radnike u Zeničko-dobojskom kantonu koji nemaju ugovor na neodređeno vrijeme, august je najstresniji mjesec u godini jer željno čekaju raspisivanje javnih konkursa u osnovnim i srednjim školama na području ZDK. Prijava na konkurse u školama podrazumijeva i dostavljanje dokumenata, a kada se tome doda i činjenica da mnogi od njih konkurišu u više škola, to znači mnogo dokumenata.
Kontaktirali smo gradske/općinske službe na području Zeničko-dobojskog kantona, te ih pitali da li prosvjetni radnici, za prijavu na konkurse, mogu besplatno ovjeriti dokumente.
U Zenici ne plaćaju zaposleni na određeno i nezaposleni
Iz Službe za opću upravu Grada Zenica podsjetili su da je Gradsko Vijeće Zenica, na prijedlog Komisije za propise, na 45. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 26.12.2019. godine donijelo autentično tumačenje odredbe člana 13. Tačka 13) Odluke o gradskim administrativnim taksama. “Plaćanja gradske administrativne takse oslobođena su sva lica koja se prijavljuju na konkurs za zaposlenje, a nalaze se na evidenciji JU Služba za zapošljavanje ZDK ili su u radnom odnosu na određeno vrijeme. Svoj status naprijed navedena lica dokazuju uvjerenjem JU Služba za zapošljavanje ZDK ili ugovorom o radu i iste su dužni predočiti u momentu podnošenja zahtjeva“, kazali su nam iz Službe za opću upravu Grada Zenica.
Besplatna ovjera u Kaknju i Zavidovićima
Kako nam je kazao Bahrudin Arnaut, šef Službe za opću upravu, radne i zajedničke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice, u Kaknju je, kao i prethodnih godina, ovjera dokumenata besplatna, a i na području općine Zavidovići je, od 28. jula, počela besplatna ovjera dokumenata prosvjetnim radnicima za konkursnu proceduru u školskoj 2021/ 2022. godini. „Shodno Odluci o administrativnim taksama Općine Zavidovići, prosvjetni radnici koji nemaju riješeno stalno zaposlenje u struci, a koji su primorani svake godine konkurisati u nekoliko škola, oslobođeni su plaćanja administrativnih taksi za ovjeru potrebne dokumentacije tražene u konkursnim procedurama“, navode iz Općine Zavidovići, čija je Služba za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu organizovala poseban tim u Maloj sali zgrade Općine Zavidovići, sastavljen od volontera i zaposlenika Općine, za rad na poslovima ovjeravanja dokumentacije za prosvjetne radnike.
U Tešnju i Maglaju besplatna ovjera za pet kompleta dokumenata
Iz Službe za boračko-invalidsku zaštitu i opću upravu Općine Tešanj su nam kazali da je prosvjetnim radnicima, bez izuzetka, omogućena besplatna ovjera za pet kompleta dokumenata, dok za svaki naredni komplet dokumenata osobe koje su na evidenciji Službe za zapošljavanje, odnosno Birou rada Tešanj, također ovjeravaju besplatno, dok osobe koje su u radnom odnosu plaćaju. Slična situacija je i u Maglaju. Eldina Mehinagić, pomoćnica načelnika u Službi za boračko-invalidsku zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj ističe da su, shodno Odluci o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administartivnih taksi, nezaposlene osobe oslobođene od plaćanja za pet kompleta dokumenata, dok svaki naredni komplet dokumenata plaćaju 50% od utvrđene naknade, odnosno ukupne cijene. „Izlazimo u susret prosvjetnim radnicima, s obzirom na to da im zaista treba mnogo dokumenata. U obzir uzimamo sve opcije da što manje plate, ali to je odluka Općinskog vijeća, koje se mi moramo pridržavati. Cilj nam je i prioritet da stranka dođe i ode zadovoljna“, istakla je Mehinagić.
Kako su nam kazali iz Službe za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu Grada Visoko, u skladu sa Odlukom o gradskim administrativnim taksama, član 12.tačka 7., od plaćanja administrativne takse oslobođena su lica koja se nalaze van radnog odnosa i koja imaju prebivalište na području grada Visoko u postupku zasnivanja radnog odnosa, odnosno prijave na konkurs,oglas.