Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja su četvrtu godinu zaredom osigurali sredstva da svi studenti – branioci i članovi njihovih porodica, koji ispunjavaju formalno-pravne uslove, dobiju stipendije ovog ministarstva za studijsku 2022/2023. godinu. Na konkurs Ministarstva za boračka pitanja, objavljen početkom novembra 2022. godine, apliciralo je 1.875 studenta, a uslove za dodjelu stipendije ispunila su 1.732 redovna i samofinansirajuća studenta sa područja ovog kantona, što je za 255 studenata manje nego prethodne akademske godine. Stipendije se isplaćuju u osam mjesečnih rata od 125,00 KM za studente prve godine te 175,00 KM za studente viših godina studija, i to putem nadležnih gradskih-općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu.
U velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju protekle sedmice uručena su rješenja Ministarstva za boračka pitanja ZDK o stipendiranju studenata u školskoj 2022/2023. godini.
Stipendiju Ministarstva za boračka pitanja dobilo je 184 studenta sa područja općine Tešanj, ukupne vrijednosti 241.600 KM. Prigodnim govorom, studentima su se obratili načelnik Općine Tešanj Suad Huskić i ministar za boračka pitanja ZDK Adnan Sirovica.
I u sali Općinskog vijeća Doboj Jug prošle sedmice je upriličena dodjela rješenja o stipendijama Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, a uručeno je ukupno 40 stipendija za studente sa područja Doboj Juga. Studentima i njihovim roditeljima obratili su se načelnik Općine Doboj Jug Mirnes Tukić, koji je pozdravio prisutne, zahvalio im se na dolasku i poželio sreću u daljem radu, a iskoristio je priliku da se zahvali Vladi Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvu za boračka pitanja i ministru Sirovici koji već duži niz godina stipendiraju sve studente iz Doboj Juga koji ispunjavaju kriterije. Prisutne je pozdravio i ministar Sirovica, upoznao ih sa činjenicom da su ove godine stipendije povećane za 200 KM na godišnjem nivou i obećao da će se u skladu sa svojim ovlastima truditi da taj rast bude i u narednim godinama prisutan. Rješenja studentima je uručio ministar Siovica i tom prilikom je poručio okupljenim studentima da nastave da rade, da se trude i postižu rezultate, a da će Ministarstvo i Vlada učiniti sve da se njihov status poboljša.
Ministar Sirovica u petak je posjetio i Općinu Usora, te je uručio rješenja za dodjelu stipendija studentima s područja općine Usora koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2022/2023. godini. Dodjeli rješenja prisustvovali su i načelnik Općine Usora Zvonimir Anđelić, predsjedavajući OV Usora Anto Matić i viši stručni saradnik za boračko-invalidsku zašitu u Općini Usora Mario Pranjić.
Rješenja o dodjeli stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK studentima s područja Breze, uručena su u ponedjeljak, 3. aprila ove godine.