U Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Zenica u toku je postupak revizije rješenja o priznavanju prava na dječiji dodatak, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona. Revizija prava na dječiji dodatak redovan je postupak koji se provodi početkom svake školske, odnosno akademske godine, a prema instrukciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.
Pravo na dječiji dodatak ostvaruje 1.623 korisnika
Iz Centra za socijalni rad Zenica kazali su da pravo na dječiji dodatak trenutno ostvaruje 1.623 korisnika sa 3.051 djetetom, te da se ostvaruje po dva osnova. Ukoliko se pravo na dječiji dodatak ostvaruje po pravu da dječiji dodatak pripada porodici sa djecom koja se neposredno brine o djetetu, a čiji mjesečni prihodi ostvareni po svim osnovama izuzev primanja ostvarenih iz socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 15% od prosječne plate Kantona, tada iznos dječijeg dodatka iznosi 16,40 KM po djetetu, što predstavlja samo 2% od prosječne plate u ZDK. Pravo na dječiji dodatak bez obzira na imovinske uslove pripada djetetu bez oba ili jednog roditelja, porodici koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju te porodici u kojoj oba ili jedan roditelj ili dijete imaju najmanje 60% oštećenje organizma. Iznos dječijeg dodatka u tom slučaju iznosi 24,60 KM, što je 3% od prosječne plate u ZDK.
Iznos dječijeg dodatka ostaje nepromijenjen
Kada se radi o reviziji, korisnici prava na dječiji dodatak do 15. septembra dužni su Centru za socijalni rad Zenica dostaviti ovjerenu izjavu o zajedničkom domaćinstvu, za djecu od 15 do 27 godina dokaz o redovnom školovanju, dokaz o prihodima i potvrdu o mjestu prebivališta. Korisnicima koji ne dostave ovjerenu izjavu o zajedničkom domaćinstvu prestat će pravo na dječiji dodatak. Iz Centra za socijalni rad Zenica podsjećaju da je iznos dječijeg dodatka regulisan Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom te da smanjivanje ili povećavanje broja korisnika dječijeg dodatka, a koje će biti utvrđeno revizijom, neće uticati na njegov iznos.