UPSHIFT tim sa direktoricom Hadžisalkovi

Učenici Tehničke škole u Zenici su učestvujući na UPSHIFT takmičenju su osvojili nagradu u vrijednosti 3.000 KM, koju su iskoristili za potrebe uređenja učionice za Vijeće učenika. UPSHIFT tim Tehničke škole čine: Ajdin Muračević, Murisa Kobilica, Tarik Rizvić i Eldar Musić.
Podrška uposlenika Škole
Direktorica Škole Maja Hadžisalković istakla je da je međuvršnjačka edukacija najbitniji segment u današnjem društvu. „Koliko god mi u odgojno-obrazovnom procesu nastojali da izgradimo sve segmente jedne funkcionalne ličnosti ipak međuvršnjačka edukacija igra najveću ulogu i ima najjači utjecaj. U ovoj prostoriji imat će priliku da igraju šah, održe radionice i prezentacije kroz koje će prenijeti svoja životna iskustva, a kada se takva četiri učenika udruže i naprave lijepe stvari, onda je to njihov uspjeh ali i uspjeh cijele Škole“, kaže Hadžisalković. Mladima je dovoljna samo ljubav i podrška kako bi sa svojim vršnjacima ostvarili jedno veliko drugarstvo te imali razumijevanja jedni za druge.

„Ponosna sam na ovu djecu ne samo zbog toga što su donijeli nagradu nego što su otvorili sebe i svoju dušu. Željeli su da kroz socijalnu interakciju iznesu svoje probleme i podijele ih sa drugima. Za takvo nešto treba imati snagu, volju ali i podršku“, napominje pedagogica Mirsada Pelo.
Suočavanje sa problemima vršnjaka
Učesnici UPSHIFT takmičenja, Murisa Kobilica i Tarik Rizvić, istakli su da im je velika čast da su osvojili vrijednu nagradu za Školu kao i da im je takmičenje bila prilika da predstave sebe ali i druge osobe sa sličnim problemima sa kojima se suočavaju. Nagradu su odlučili da iskoriste za uređenje učionice kako bi redovno održavali radionice na temu diskriminacije i međuvršnjačkog nasilja ali i za druženje.