U okviru projekta za zaštitu okoliša, preduzeće je organiziralo dva takmičenja učenika u literarnim i likovnim radovima
● Djeca odgovorila na pitanje o reciklaži i spašavanju planete Zemlje


„Učimo djecu da kroz reciklažu spašavaju planetu“ jedna je od aktivnosti koju je protekle sedmice provelo Javno komunalno preduzeće „Radnik“ Zavidovići, u okviru projekta koji je podržao Fond za zaštitu okoliša FBiH pod nazivom „Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša na području grada Zavidovići“.
Ispunili zadatak
Kako saznajemo od Amera Halilovića, direktora preduzeća, od tri aktivnosti, realizirane su dvije.
– Odabir za ovu oblast je rezultat naših iskustava i određenih problema po pitanju očuvanju okoliša. Jedna od aktvnosti je bila u povodu obilježavanja Dana planete Zemlje kada je raspisan konkurs za najbolje literarne i likovne radove na temu „Sačuvajmo planetu Zemlju, svaka kap vode je bitna“, dok smo protekle sedmice okončali aktivnost „Učimo djecu da kroz reciklažu spašavaju planetu“, a odnosila se na zaštitu okoliša sa akcentom na otpad, kaže direkor JPK Radnik, Amer Halilović.
Učenici osnovnih i srednjih škola i mališani vrtića, su u potpunosti ispunili i zadatak i očekivanja na zadanu temu, za što su bili dobili i novčane nagrade.
Što je najvažnije, istakao je direktor Halilović, djeca su pokazala određen stepen svijesti o zaštiti okoline što je nada da buduće generacije razmišljaju o svojoj budućnosti.
Stručne edukacije za uposlenike
Prema riječima Halilovića, naredna aktivnost projekta „Jačanje javne svijesti o zaštiti okoliša na području grada Zavidovići“ će biti organizirana u vidu stručne edukacije za uposlenike preduzeća. Bit će održane dvije radionice, za građane ali i uposlenika ovog preduzeća. Cilj radionica je podizanje svijesti o zaštiti okoliša, odnosno podizanje radne svijesti i određenih obuka zaposlenika.
JKP „Radnik“ je nagradio učenike koji su kroz svoj talent prepoznali i pokazali značaj recikliranja. Komisije za odabir najboljih radova imale su pune ruke posla jer je na takmičenje prijavljeno na desetine radova mališana iz predškolskih i školskih ustanova, a rangirani su u više kategorija.
Nagrade za najbolje radove
Nagrađeni mališani na temu „Učimo djecu da kroz reciklažu spašavaju planetu“ u kategoriji predškolski uzrast, likovni radovi su, prvo mjesto-Irma Mrvoljak (Gradski dječiji vrtić), drugo mjesto Tahir Mešić (Edukativni kutak Bambi) i treće mjesto Dalal Avdić (Gradski dječiji vrtić).
U kategoriji osnovne škole I-V razred, likovni radovi, prvo mjesto pripalo je Džani Kupusović (Druga osnovna škola), drugo mjesto Adnel Adrović (OŠ Kovači), i treće mjesto Lamija Muharemović ( Druga osnovna škola).
Kategorija osnovne škole I-V razred literarni radovi: prvo mjesto pripalo je Merjem Čaušević (Prva osnovna škola), drugo mjesto Nedim Hasanagić (Druga osnovna škola), i treće plasirani Ahmed Hutinović (Druga osnovna škola).
Kategorija osnovnih škola uzrast VI-IX razredi, likovni radovi, prvo mjesto je Lejla Hasić (OŠ Kovači), drugo mjesto Hafsa Jusufović ( OŠ Kovači) i treće mjesto Ema Hrkić (OŠ Kovači).
U kategoriji literarni radovi, uzrast VI-IX razedi, prvo mjesto osvojila je Mirela Muharemović (OŠ Hajderovići), drugo mjesto Ajla Krajinić (OŠ Kovači) i treće mjesto pripalo je Ibrahimu Zambakoviću (Prva osnovna škola).
U kategoriji srednjih škola, likovni radovi, prvoplasirana je Darja Halilović (Srednja tehnička škola), drugo mjesto Nadija Halilčević (Gimnazija Rizah Odžečkić) i treće mjesto Amer Delić (Srednja tehnička škola).
U kategoriji srednjih škola, literarni radovi, prvo mjesto pripalo je Lejli Omić, (Gimnazija Rizah Odžečkić), drugo mjesto je Selena Mujanović (Gimnazija Rizah Odžečkić) i treće mjesto osvojila je Amina Bašić ( Mješovita srednja škola).