Savez psihoterapijskih udruženja u BiH (SPUBIH) je organizovao i implementirao Prvi kongres psihoterapeuta u BiH sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Psihoterapija sa svijetom promjena“ koji je nedavno održan u Sarajevu. Kongres je okupio sve psihoterapeute i psihoterapijska udruženja u BiH i regiji, koji promovišu psihoterapiju kao profesiju ali i unapređuju naučno – istraživački rad.
„U organizaciji i realizaciji ovog historijskog događaja za BiH kao članovi vrijedne ekipe Saveza odnosno Kongresnog odbora učestvovali su i naši uposlenici Zavoda za bolesti ovisnosti. Naša kolegica Adila Softić, psiholog/psihoterapeut transakcione analize, ECP holder je bila predsjednica organizacionog odbora Kongresa i član programskog odbora te svoje učešće je imala i kroz oralnu prezentaciju. Važnu ulogu je imao i kolega magistar psih. nauka Sedin Habibović, psiholog/EMDR praktičar, učitelj Mindfulnessa, terapeut Familijarnih konstelacija, TA praktičar koji je bio član organizacionog i programskog odbora. Naše kolege su inače i članovi UO Saveza psihoterapijskih udruženja u BiH“, kazali su iz Zavoda.
Kongres je ponudio raznovrsne i aktuelne teme kao i predavače iz: Austrije, UK, Italije, Slovenije, Njemačke, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine dok je sveobuhvatni cilj Kongresa učiniti psihoterapiju vidljivijom u Bosni i Hercegovini.