U cilju unapređenja prevencije vršnjačkog nasilja i poboljšanju stepena bezbjednosti učenika, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona obezbijedila je prisustvo policijskih službenika u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola u vrijeme dolaska u škole kao i na velikom odmoru kako bi preventivno djelovali na sprečavanju eventualnih incidentnih situacija i vršnjačkog nasilja. Obavljaju se razgovori sa menadžmentom škola, nastavnim i drugim osobljem, učenicima i roditeljima s ciljem razmjene informacija, prepoznavanja i identifikacije bezbjednosnih problema u školama.
Pored navedenog, redovno se vrše ciljane edukacije i radionice u školama i vrtićima na temu bezbjednosti u školama, saobraćajne problematike, maloljetničkog i vršnjačkog nasilja što je u skladu sa nastojanjma Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na održavanju povoljnog ambijenta za život i rad svih građana kao i sigurnosti njihove imovine.