Prijem za 50 novih pripravnika, odabranih po Javnom oglasu za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, upriličen je jučer (ponedjeljak, op.a.) u Velikoj sali Gradske uprave Zenica. Izabrani kandidati će pripravnički staž obavljati u Gradskoj upravi Zenica i u zeničkim javnim preduzećima i ustanovama, u trajanju od godinu dana za VII stepen stručne spreme te šest mjeseci za IV stepen stručne spreme. “Otkad sam došao za gradonačelnika Gradska uprava uvela je prijem pripravnika sa ciljem da mlade ljude zadrži u gradu, a oni koji se pokažu najbolji ostat će da rade u Gradskoj upravi”, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.
Odrađivanjem pripravničkog rada, izabrani kandidati osposobit će se za samostalan rad u okviru svoje struke te pripremiti za tržište rada. “Prije svega, želim da se zahvalim na prilici koja nam je pružena jer je jako teško odraditi pripravnički rad. Završila sam socijalnu pedagogiju na Islamsko-pedagoškom fakultetu na Univerzitetu u Zenici te se nadam se da će mi rad u Gradskoj upravi koristiti za buduća zaposlenja”, kaže pripravnica Arnela Čoloman. Jedan od primljenih pripravnika je i Sakib Arnaut koji je završio Srednju mješovitu školu u Zenici, smjer ekološki tehničar, a svoj pripravnički rad odrađivat će u JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica gdje je, kako kaže, za sada lijepo prihvaćen.