Javna ustanova Muzej grada Zenice organizirala je radove na tekućem održavanju nacionalnog spomenika Sinagoga počevši od februara završno do sredine aprila 2021. godine. Riječ je o opravci manjeg oštećenja na fasadi nastalom zbog opravke vodovodnih cijevi, te osvježavanju fasade, kao i ornamenata na fasadi svojstvenih za pseudo-maurski stil, odnosno jevrejske sakralne objekte. Obavljeni su i radovi na opravci i uređenju cokle, rešme, te prebojane zaštitnom farbom rešetke na prozorima. Radovi su obavljeni u dvije faze, u skladu sa finansiranjem i vremenskim uvjetima. Projekat muzeja finansira Grad Zenica.
Podsjećanja radi, riječ je o finalu dugotrajnih radova na revitalizaciji objekta: zamjena krova i rešme (2009. godina), zamjena podne izolacije i parketa (2010.), restauratorski radovi na fasadi/cjelovita obnova fasade (2011.), uređenje izložbenog salona/rigipsani zidovi (2012.), rekonstrukcija grijnog sistema (2013.), rekonstrukcija elektroinstalacija i postavljanje nove rasvjete u izložbenom salonu (2014.) i opravka oštećenih dijelova fasade i djelomično prebojavanja, takođe i rešme, cokle, te gitara (2020.).
– U sinagogi je JU Muzej grada Zenice organizirala 145 programa, izložbi, koncerata i radionica u periodu od 2007. do 2020. godine. Sinagoga je upravo zahvaljujući osoblju JU Muzej grada Zenice proglašena nacionalnim spomenikom 2013. godine, jer kompletnu dokumentaciju i obrazloženje za aplikaciju prema Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH pripremili su u periodu od 2010. do 2012 -kaže direktor ove ustanove, Adnadin Jašarević.