Edin Ibrahimović, direktor Razvojne agencije Tešanj i Maid Suljaković, tehnički menadžer za projekte, Mješovitoj srednjoj školi Maglaj uručili su opremu koja će koristiti učenicima, nastavnicima i profesorima elektro struke prilikom izvođenja nastave. U Mješovitoj srednjoj školi Maglaj vjeruju da je ovo tek početak uspješne saradnje, a sve s ciljem da mladi ljudi iz školskih klupa izađu sa što više znanja i time postanu konkurentniji na tržištu rada.
Direktor Ibrahimović je prilikom boravka u školi naglasio da sa svojim projektima nisu ograničeni samo na područje tešanjske općine, nego se trude pomoći tamo gdje osjete potrebu. „Među projektima koje realizujemo kao Razvojna agencija su i oni podizanja konkurentnosti radne snage. Ovo je tek skroman paket osnovnih, malo modernijih, mjernih instrumenata – osciloskop, unimer i jedna napojna jedinica. Puno se danas priča o dualnom obrazovanje, gdje bi mladi pored škole išli i u preduzeća na praksu, pa bi lijepo bilo da što više znanja steknu u školi. A ovo je tek jedan mali korak ka tome“, naglasio je direktor Ibrahimović.
„Mišljenja smo da učenici u školi trebaju naučiti što više mogu i da opremimo stručne radionice što bolje, naravno koliko smo u mogućnosti, tako da nam je svaka donacija dobro došla. Svaka saradnja sa firmama je dobro došla, da djeca što bolje savladaju praktična znanja. Hvala Razvojnoj agenciji i Općini Tešanj na ovoj vrijednoj donaciji koja će se kroristiti na časovima praktične nastave. Nadamo se da će ovaj primjer slijediti i naši lokalni privrednici jer svaka pomoć nama je dobro došla“, dodala je Samira Mujkanović, direktorica MSŠ Maglaj. „Ovo je naš vid podrške ovoj obrazovnoj ustanovi, jer škola mora da ima resurse da bi iškolovala kvalitetan i konkurentan kadar, spreman da odgovori izazovima tržišta“, naglasio je Maid Suljaković, tehnički menadžer za projekte.
Nedavno je u okviru projekta TECH LAB upriličeno otvaranje tehnološkog centra u koji je uloženo oko 350.000 KM. Krajnji korisnici projekta su nezaposlene osobe, osobe sa srednjom i visokom stručnom spremom. Cilj projekta je razvoj poduzetništva i integracije nezaposlenih osoba na tržište rada na području BiH. U okviru centra postojale bi tri škole u kojima bi se zainteresovani sticali ‘soft skills’, škola industrije za sticanje vještina koje su potrebne u proizvodnom pogonu te škola operativnih vještina. U okviru TECH LAB-a postojaće i konferencijska sala, coworking prostor, ali drugi sadržaji koji za cilj imaju povećanje broja zaposlenih i samozaposlenih.