Udruženje za filozofiju i društveno-humanistička istraživanja „Eidos“ iz Zenice je prošle sedmice reaktiviralo svoj rad nakon trogodišnje pauze. Pauza je nastala iz objektivnih razloga budući da su neki članovi i osnivači bili spriječeni da učestvuju u radu Udruženja. Na održanom sastanku, kojem su prisustvovali prof. dr. Spahija Kozlić, prof. dr. Dževad Drino, prof. dr. Bernard Harbaš i mr.sc. Senad Arnaut, odlučeno je da se otpočnu aktivnosti na pripremi novog broja časopisa „Eidos“ s temom broja „Univerziteti pred stečajem“ i rokom autorima za dostavu radova do kraja septembra tekuće godine. Redakcija časopisa „Eidos“ koristi ovu priliku da pozove autore zainteresirane za objavu svojih radova. Radovi se mogu slati na adresu: [email protected]
– Pored toga, Udruženje tokom ove godine planira organizaciju jednog naučnog skupa i nekoliko tribina u okviru projekta „Filozofski cafe“. Podsjećamo da je Udruženje formirano u julu 2017. godine kao neprofitna organizacija. Bavi se naučnim istraživanjima, promocijom nauke i obrazovanja, te izdavaštvom. U proteklom periodu je „Eidos“ objavio tri broja istoimenog časopisa, četiri knjige, te organizirao dvije naučne konferencije i seriju tribina u okviru projekta „Filozofski cafe“ -kažu iz ovog Udruženja.