Porodilje sa područja Zeničko-dobojskog kantona će od 1. septembra imati pravo na porodiljsku naknadu u iznosu od 1.000 KM. Prema riječima Muamera Mehića, direktora Centra za socijalni rad Zenica, u ovoj godini je, u prosjeku, oko 400 zaposlenih i 60 nezaposlenih porodilja primalo porodiljsku naknadu.
Za blizance, treće i svako slijedeće dijete naknada veća za 20%
Prema Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Vlade Zeničko-dobojskog kantona namjera je omogućavanje svim porodiljama ostvarivanje porodiljskih naknada u istom iznosu. „Prema ovom prijedlogu sve porodilje bez obzira na primanja porodice, bile one zaposlene ili nezaposlene, će imati mjesečnu porodiljsku naknadu od 1.000 KM. Prema navedenom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom predviđeno je da se naknada ženi-majci zaposlenoj i nezaposlenoj, koja rodi blizance, treće i svako slijedeće dijete uvećava 20% za svako rođeno dijete“, kaže Mehić.
Primjena Zakona od 1. septembra
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ZDK, kako kaže Mehić, još nije usvojila Skupština ZDK, a njegovo usvajanje se očekuje, prema posljednjim informacijama, veoma brzo. „Očekuje se da stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”, a počet će se primjenjivati od 01.09.2022. godine“, ističe Mehić.