Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom ZDK, za sve porodilje u ZDK, i zaposlene i nezaposlene, od septembra prošle godine osigurane su naknade u iznosu od 1.000,00 KM. Činjenica je da je to dobra mjera kako bi se, barem na neki način, ublažila trenutna demografska slika, ali i roditelji potaknuli na potomstvo. I veliki broj gradova i općina u Zeničko-dobojskom kantonu iz budžeta izdvaja sredstva za novorođenčad i porodilje, dok su su neki prekinuli sa tom praksom, a nakon usvajanja ovog Zakona.
Stimulativne mjere
„Do usvajanja novog Zakona kojim svaka porodilja ima pravo na 1.000 KM, imali smo odluku kojim smo jednokratno pomagali uposlene porodilje i tijekom 12 mjeseci neuposlene. Sada imamo odluku gdje izdvojimo jednokratno 500 KM za svako rođeno dijete porodilji, neovisno da li radi ili ne. Osim ovoga, imamo simboličnu podršku za obitelji sa troje i više djece kojom takvim obiteljima po djetetu svake godine izdvajamo po 100 KM sve do punoljetnosti. Namjera je da se roditeljima olakša, recimo, kupovina pribora za školu. Također, zbog nepostojanja javnog prijevoza u općini Usora, a zbog ekonomske neopravdanosti, sufinanciramo dio prevoza djece u srednju školu, a od ove godine financirat ćemo i nabavu knjiga za svu djecu“, kaže Zvonimir Anđelić, načelnik Općine Usora.
I u 2023. godini Općina Kakanj, putem Centra za socijalni rad Kakanj, dodjeljuje jednokratne novčane pomoći za svako novorođenče u iznosima od 200 do 500 KM. Za zaposlene porodilje pomoć iznosi 200 KM za prvorođeno dijete, 250 KM za drugorođeno, te 300 KM za treće i svako naredno dijete. Za nezaposlene porodilje pomoć iznosi 250 za prvorođeno dijete, 350 KM za drugorođeno, te 500 KM za treće i svako naredno dijete. “Radujemo se svakom novom našem malom sugrađaninu, nismo ukinuli jednokratnu pomoć za novorođenče, bez obzira što je ZDK uveo naknade porodiljama u iznosu od 1.000 KM”, rekao je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.
Kako nam je kazao Namik Malićbegović, pomoćnik načelnika za privredu i finansije u Općini Žepče, u Budžetu Općine Žepče, na ‘’Transferu za stimulativne demografske mjere’’, planirana su sredstva u obliku jednokratne novčane pomoći porodiljama. „Novčana sredstva se izdvajaju na temelju evidencije JU Centar za socijalni rad Žepče, a dostavljaju podatke u tekućem mjesecu za prethodni. Za prvo dijete se dodjeljuje 100,00 KM, za drugu 200,00 KM i za treće 300,00 KM“, kaže Malićbegović.
I Općina Doboj Jug izdvaja sredstva za podsticaj nataliteta kao poseban kod u Budžetu i ona iznose: za prvo i drugo dijete 500 KM, treće dijete 800 KM, te četvrto i svako slijedeće 1.000 KM. U Budžetu za 2023. godinu opredjeljena su sredstva u iznosu od 28.000,00 KM.
Prema Odluci o izmjeni Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći svakom novorođenom djetetu, a koje je Općinsko vijeće Vareš usvojilo 31. januara ove godine, porodici prvog novorođenog djeteta isplatiti će se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 350 KM, za drugo novorođeno dijete iznos od 450 KM, treće 500 KM, dok će se za četvrto i svako slijedeće dijete porodici isplatiti iznos od 600 KM.
Zenica i Zavidovići ukinuli pomoć
I dok neke općine povećavaju naknade, kao što je to Općina Vareš, gradovi Zenica i Zavidovići su, od ove godine, odlučili ukinuti izdvajanja iz budžeta za ovu namjenu.
Prethodnih godina, u Budžetu Grada Zavidovići bila su predviđena sredstva namijenjema nezaposlenim porodiljama, koja su, putem javnog oglasa, dodjeljivana porodiljama preko Centra za socijalni rad Zavidovići. Kako nam je kazala Asima Merdanović, šefica Odsjeka za društvene djelatnosti i opću upravu Grada Zavidovići, zbog novih odredbi Zakona, kojim su obezbijeđena sredstva u iznosu od 1.000 KM za porodilje, u Budžetu Grada Zavidovići za tekuću godinu nisu planirana predmetna sredstva.
Usvajanjem Budžeta Grada Zenica za ovu godinu, i Grad Zenica ukinuo je jednokratnu pomoć za novorođenčad u iznosu od 230 KM. Vijećnica Emina Babić (SDA) tada je rekla da je, kao žena, majka, kćerka i vijećnica, razočarana takvom odlukom, „Ako ste se vodili tom činjenicom da porodilje već imaju naknadu od 1.000 KM koje su obezbijedili viši nivoi vlasti, želim Vas upitati slijedeće: „Ako mi ukidamo podršku porodiljama i našoj djeci, zašto onda izdvajamo 12% za povećanje plata u Gradskoj upravi?“. Za mene je ovo razočaravajuća odluka Gradske uprave“, rekla je tada vijećnica Babić. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je rekao da je takva odluka uslijedila nakon usvajanja navedenog Zakona, kojim svaka porodilja ima mjesečnu naknadu od 1.000 KM, te da daju svoje prijedloge kako bi, na druge načine, poticali natalitet.