Udruženje i Servis centar „DLAN“ Zenica poslovnu 2022. godinu završilo je i više nego uspješno. Naime, Servis centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama u razvoju godinu je završio sa više od 10.500 pruženih besplatnih usluga za djecu i osobe sa poteškoćama u razvoju i članove njihovih porodica.
Realizovane brojne aktivnosti

Dedić

Pored pružanja besplatnih usluga za korisnike održana su i dva humanitarna bazara pomoću kojih je prikupljen dodatni novac za finansiranje rada Servis centra, a korisnici su zajedno sa stručnim osobljem i roditeljima uživali i u prvoj inkluzivnoj modnoj reviji „Fashion show DLAN – Za male ruke“. „Organizovan je i veliki broj izleta, radionica, kako za djecu i osobe sa poteškoćama tako i za članove njihovih porodica, a poseban ponos za „DLAN“ je činjenica da su realizacijom različitih projekata uspjeli da obiđu i pruže usluge dijelu korisnika koji zbog teškog zdravstvenog stanja ili udaljenosti od Servis centra nisu u mogućnosti doći u prostorije i na taj način koristiti usluge. Radionica za majke u kojima majke kroz svoje radne aktivnosti doprinose finansijskoj podršci našem radu, te učestvuju u socijalizaciji društva u lokalnoj zajednici“, kaže Selvedin Dedić, direktor Udruženja.
Borba za prava korisnika
Aktivnosti Udruženja ogledaju se i kroz aktivno ili korektivno djelovanje na izmjenama i dopunama zakonskih i podzakonskih akata kao što su aktivno učešće na izradi Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH, učešće na izradi Nacrta zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH kao i drugih nacrta, uredbi i pravilnika koje regulišu oblast osoba i djece s invaliditetom. „Udruženje i Servis centar ima veoma stručno osoblje za rad sa ovim populacijama ali se kontinuirano radi na edukacijama i usavršavanju osoblja po međunarodnim standardima. Ono na šta smo također ponosni, a obilježilo je našu poslovnu godinu, jeste komunikacija sa obrazovnim ustanovama kojima smo predstavili naš rad, ugostili ih u našim prostorijama i omogućili da se djeca tipičnog rasta i razvoja druže sa našim korisnicima“, kaže Dedić napominjući da im je veliki broj privrednih subjekata i pojedinaca pružio podršku. „Naš tim se svakodnevno trudi da se krug prijatelja proširi kao i podrška vlasti našem radu i korisnicima koji nas trebaju. U protekloj godini intenzivno smo se borili za prava naših korisnika i članova njihovih porodica kako bismo stvorili bolje uslove života i budućnost koja će biti sigurnija i bolja za djecu i osobe sa poteškoćama ali i članove njihovih porodica jer oni su naša budućnost koja zaslužuje biti svjetlija i bolja za svakog od njih“, poručio je Dedić.