Svako od nas je, još u najranijem djetinjstvu, razmišljao i govorio o tome šta sve želi biti, postati ili ostvariti. Tako sam i ja. Željela sam biti frizerka, učiteljica, voditeljica, pa doktorica… Ipak, splet životnih okolnosti, ali i sazrijevanje i oblikovanje mene, kao osobe, uz veliku ljubav prema pisanju, doveo me do toga da se počnem baviti novinarstvom.
U Našu riječ sam došla 2017. godine, nedugo nakon završetka formalnog obrazovanja. U ovoj redakciji sam stekla prvo radno iskustvo, prve kolege, radne navike… Kada sam se tek počela baviti novinarskim poslom, jedva sam čekala da budu objavljeni moji prvi tekstovi i sa nestrpljenjem brojala i čekala svaki broj Naše riječi. Danas, iskreno, ne brojim napisane tekstove ali, sa istom radošću, iščekujem izlazak iz štampe svakog novog broja našeg lista. Kroz svoj dosadašnji rad, sa istom pažnjom i posvećenošću sam pratila i pisala o životnim pričama naših sugrađana, uspjesima mladih koji nastoje ostati u svojoj domovini, ali i radu i aktivnostima mnogobrojnih udruženja, ustanova, službi, ministarstava… Nastojala sam, sa istim žarom, najbolje što mogu, ispričati priču i o rudarima, ženama koje imaju neki hobi, nadarenim studentima, dobitnicima određenih priznanja, mladim sportistima, umjetnicima, književnicama, ali i napisati informativni članak o radu vijeća, skupštine, sindikalaca, prezentaciji nekog projekta, naučnog skupa, događaja na Univerzitetu ili slično. Za nas, novinare, ne postoji razlika među sagovornicima, nema praznika, nema neradnih dana, nema slobodnog vremena, nego uvijek moramo informisati i biti informisani.
Ono čime se, prvenstveno, vodim u svom radu svakako je nepristrasnost i objektivnost, jer je to ono što Naša riječ baštini od samih početaka svoga rada. Naša riječ je, sigurno mogu reći, oduvijek imala i najpismeniji novinarski kadar, kao i dobro informisanu redakciju. Iako sam od mnogih kolega i urednice naučila mnogo toga, baš kao što to činim i dan-danas, kroz redakciju su prošle i osobe od kojih sam, također, nešto drugo naučila –na koji način ne trebam raditi ovaj posao i ponašati se.
U godini, ili godinama koje su pred nama, nastavit ću tragati za znanjem i novim informacijama, prenoseći ih našim čitaocima, pravovremeno i objektivno. A, uz to, sve dok se bavim poslom koji volim, i o kome sam nekada maštala, sretna sam. Nastojat ću (sa)čuvati našu objektivnost i prepoznatljivost, a neka čitaoci prosude da li je to dobro.