Pandemija koronavirusa ostavila je posljedice na naše živote. Ipak, djeca i mladi su među onima koji su najviše pogođeni posljedicama virusa, a jedna od njih je online nastava. Iako su je dočekali sa radošću, online nastava utjecala je na mentalno zdravlje kako djece i adolescenata tako i roditelja i nastavnika. “Prelaskom na online način izvođenja nastave djeci je ukinuta rutina koja im je itekako važna. Posljedice koje je ostavila su svakako pojačana izoliranost, zloupotreba korištenja mobitela zbog nastave kao i pogoršani odnosi sa roditeljima. Najdominantniji je osjećaj izoliranosti koji je povećao simptome anksioznosti i depresivnosti, a djeci je druženje sa vršnjacima jako važno”, kaže psihologinja Lejla Sarajlić. Na pitanje kako pomoći djeci da se brže i lakše prilagode tradicionalnom načinu izvođenja nastave u učionicama, psihologinja Sarajlić kaže da posebne formule nema već je važno razumijevanje roditelja i nastavnika. “Djeci treba dati vremena da se prilagode novim, a starim pravilima. Roditelji trebaju imati više razumijevanja i biti im podrška u novoj promjeni rutine, pogotovo kada ne znamo koliko će ta promjena trajati. Važno je shvatiti da se rijetko koja osoba u ovakvoj nestabilnoj i nestruktuiranoj situaciji može osjećati sigurno i brzo adaptirati. Prema tome, to ne treba očekivati ni od mladih ljudi”, kaže Sarajlić te savjetuje roditelje da trebaju više razgovarati sa djecom o tome kako se osjećaju kao i o promjenama koje im se dešavaju.