Nagrađeni učenici sa odličnim uspjehom

Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići uspješno odgaja i obrazuje mlade ljude već 76 godina. Tokom tog perioda prošla je kroz niz promjena i transformacija kao odgojno-obrazovna ustanova, a sve s ciljem, da mlade ljude pripremi za život i za dalje školovanje i usavršavanje.
Ehlimanina knjiga “Tragovi traganja”
Zbog vanredne situacije sa korona virusom već drugi put je Dan škole, 9.maj, obilježen online. Učenici su se uprkos toj situaciji potrudili da obilježe ovaj važan datum za zavidovićku Gimnaziju, a pjesme, poruke i čestitke su dijelili online. Povodom Dana škole, a pod pokroviteljstvom Gimnazije „Rizah Odžečkić“, ove godine učenica Ehlimana Alihodžić je objavila svoju knjigu „Tragovi traganja“, čija će zvanična promocija biti održana u narednim danima. Mentorica, profesorica bosanskog jezika i književnosti Nevzeta Taletović je Ehlimani Alihodžić kroz cijeli rad bila podrška te je i lektorisala knjigu.
Snimili film o Gimnaziji

Poligon škole pogodan za odvijanje nastave na otvorenom

Posljednje dvije godine izvedene su uspješno dvije generacije maturanata. Prošle školske godine je, na osnovu općeg uspjeha i učešća na takmičenjima, za učenicu generacije izabrana je Maida Hrkić, dok je ove školske godine titulu učenice generacije osvojila Adna Čamdžić. Adna je učestvovala na kantonalnim i federalnim takmičenjima iz matematike, dala je veliki doprinos brojnim školskim projektima, te na promociji škole.
Zavidovićka gimnazija ima svoje specifičnosti u odnosu na druge škole. Već nekoliko godina Vijeće učenika i Vijeće roditelja imaju novčane fondove. Novac se uglavnom donira uspješnim učenicima, učenicima generacije, te onima koji ostvaruju odlične rezultate u učenju i na takmičenjima. Upravo iz Fonda za nadarene učenike, tradicionalno se održava svečani prijem, na kojem se nagrađuju učenici koji su imali sve odlične ocjene i primjerno vladanje na kraju prvog polugodišta.
Iako u posljednje dvije školske godine nisu održana kantonalna takmičenja u našem kantonu, učenik Tarik Mujkić se samostalno i putem online kampova pripremao za takmičenja iz fizike. Uzeo je učešće na Balkanijadi, a ove godine je bio učesnik i federalnog takmičenja iz fizike.
Prošle godine je zvanično promovisan novi film o školi, na kojem su radili članovi Vijeća učenika sa koordinatorom, profesorom Samirom Kovačićem. Film je urađen s ciljem promocije škole, a posebno s akcentom na informisanje učenika završnih razreda osnovne škole, kako bi se lakše odlučili za upis u gimnaziju.
Uspješna realizacija projekata
Projekt koji je posebno istaknuo direktor Gimnazije Mensur Sinanović, je saradnja sa Omladinskom bankom. Rezultat su realizovana dva projekta, kojim su uređene učionica matematike i čitaonica, a uskoro se očekuje realizacija još jednog. Riječ je uređenju učionice stranih jezika i stepeništa, gdje će se postaviti motivacione poruke za učenike.
Dugogodišnjom saradnjom škole sa Američkom ambasadom kroz projekat „Jedna knjiga, jedna BiH“ ostvaren je još jedan pozitivan rezultat. Tom prilikom, za najbolji literarni rad nagrađen je učenik Kenan Starčević. Mentor učeniku je bila profesorica engleskog jezika Azra Gojković. U okviru pomenutog projekta, učenici i profesori će ovih dana posjetiti Konjic.
-S obzirom da škola ima veoma pogodan poligon za održavanje različitih aktivnosti, možemo reći da smo ga veoma uspješno promovisali i iskoristili posljednje dvije godine. Tokom zimskog perioda veoma uspješno je funkcionisalo klizalište „Pahuljica“, dok smo s proljećem zasadili nekoliko novih biljnih vrsta, uredili prilaz potoku, šetalište, te obilježili Dan planete zemlje, Dan rijetkih oboljenja, dali podršku oboljelima od plućne hipertenzije, a učestvujemo i u projektu Eko izazov-kazao je Mensur Sinanović, direktor Gimnazije.
Kada je u pitanju rad ustanove u vrijeme pandemije, saznajemo, da je Gimnazija među prvim školama obezbijedila sve uvjete za nesmetano odvijanje kako online tako i redovne nastave u vanrednoj situaciji. Naime, učenici se nisu dijelili u grupe, već su svi nesmetano pohađali nastavu, pojačali im je internet, uređena je i prilagođena unutrašnjost škole, kao i poligon za potrebe nastave u prirodi.
Ovog ljeta škola će dovršiti planirano uređenje. U pitanju je zamjena krova, tako da će bezbjednost i sigurnost učenika i radnika biti podignuta na još veći nivo.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju