Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić održao je sastanak s ekspertima njemačkog KfW-a i predstavnicima Federalnog ministarstva za prostorno uređenje oko početka realizacije projekta rekonstrukcije novih osam školskih objekata u ovom kantonu.
Tri općine
Kako je saopćila Press služba, projektom temeljite rekonstrukcije koja podrazumijeva utopljavanje, zamjenu energenta i unutrašnju rekonstrukciju bit će obuhvaćene tri škole u Zenici – OŠ “Alija Nametak”, OŠ “Edhem Mulabdić” i OŠ “Hamza Humo”, četiri škole u Zavidovićima – PŠ “Poljice”, PŠ “Brezik”, PŠ Ribnica” i Prva osnovna škola te PŠ “Termoelektrana” u Kaknju.
Na sastanku je najavljeno da će u roku od dva mjeseca biti urađene procjene vrijednosti radova, nakon čega će ovo ministarstvo i Vlada obezbijediti kreditna sredstva za realizaciju projekta.
“Aranžman sa KfW-om je veoma povoljan, jer podrazumijeva 50 posto grant sredstava, dok je ostalih 50 posto beskamatni zajam koji se vraća od ušteda u energiji. Akcenat je na izbacivanju goriva koja zagađuju životnu sredinu, a najveći broj objekata će preći na zagrijavanje toplotnim pumpama, a tamo gdje to nije moguće ići ćemo na pelet”, rekao je nakon sastanka ministar Kozlić.
Energetska efikasnost
Naglasio je da istovremeno traje realizacija velikog projekta energetske efikasnosti, koji se finansira iz kredita Svjetske banke od 11 miliona KM, a u završnoj fazi je rekonstrukcija prvih 20 školskih objekata.
U toku su procjene vrijednosti radova na preostalih 10 školskih objekata, a planirano je da javni poziv bude objavljen sredinom marta, kako bi radovi na ovih 10 objekata mogli početi prije ljeta.
Ekološka goriva
U okviru projekta sa Svjetskom bankom radi se na prelasku škola na ekološki prihvatljiva goriva, utopljavanju objekata, zamjeni vanjske stolarije i krovova te rasvjetnih tijela.