Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost te ovlastila ministra zdravstva Adnana Jupića da potpiše kolektivni ugovor sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije ZDK. Po odredbama kolektivnog ugovora, satnica se od 1. aprila sa 2,60 povećava na 2,70, a od 1. oktobra i na 2,90 KM.
Povećanje plata
Ministar Jupić je rekao da će novim kolektivnim ugovorom povećanje plata zdravstvenih radnika u mandatu ove vlade dostići 25 posto.
“S obzirom na stanje pandemije i sve što nas je u proteklom period pratilo, ovo je maksimalno što smo mogli učiniti za zdravstvene radnike, a da dodatno ne oslabimo kvalitet pružanja zdravstvene zaštite”, rekao je Jupić.
Pregovori sa zdravstvenim radnicima
Naglasio je da su pregovori o kolektivnom ugovoru vođeni u “dobroj atmosferi” te se zahvalio predstavnicima ovog sindikata na “korektnom pristupu i razumijevanju situacije”.
“Plate doktora medicine i stomatologije u zadnjih sedam godina povećane su malo više – oko 75 posto, ali, također, i ostalih zaposlenika u zdravstvu. Nadam se da ćemo i s njima, u vrlo kratkom vremenskom periodu, potpisati novi kolektivni ugovor”, najavio je Jupić.
Usporen odljev kadra
Precizirao je da su plaće ostalih zaposlenih u zdravstvu ZDK u proteklih sedam godina povećane između 55 i 60 posto, što je, ponovio je, maksimalno što se u ovakvim okolnostima moglo uraditi.
“Mislim da su i te aktivnosti na neki način usporile odljev zdravstvenog kadra, koji je prije nekoliko godina bio veoma opasan problem i prijetio je da zdravstvo ZDK-a i šire regije bude znatno oslabljeno”, podvukao je Jupić.