Protekle srijede je, u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana press konferencija o programu poticaja u poljoprivredi za 2022. godinu, s fokusom na podršku proljetnoj sjetvi.
Povećan broj zasijanih površina
Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić je rekao da još uvijek nije usvojen Program utroška sredstava u poljoprivredi za 2022. godinu, te da je to jedini program koji nije usvojen, iz više razloga. „Čekali smo usvajanje federalnog Budžeta i on je usvojen kraja marta, tako da smo koordinirano radili na usaglašavanju svih poticajnih mjera, prvenstveno mjera zbog globalnog poremećaja na tržištu. Došlo je do povećanja ulaznih parametara za naše poljoprivredne proizvođače“, rekao je premijer Bašić, dodajući da je, u ovoj godini, za poticaje poljoprivredi u budžetu ZDK-a planirano 3,5 miliona KM. „Čekamo smjernice federalnog Ministarstva finansija, i najvjerovatnije će doći do rebalansa Budžeta, kroz koji ćemo, ponovo, podržati našu privredu, poljoprivredu i sve ono što je za dobrobit naših građana ZDK“, rekao je premijer Bašić.
Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Mirsad Hadžić je rekao da su dan ranije isplaćena sredstva za proljetnu sjetvu, čime je Vlada ZDK postala prva institucija koja je to uradila na nivou FBiH. „Iznosom od 350.000 KM je obuhvaćeno oko 350 poljoprivrednih proizvođača. To su oni poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili podsticaj u 2021. godini i ažurirali podatke u 2022. godini. Određeni dio sredstava smo ostavili onima koji su znatno povećali poljoprivrednu proizvodnju i koji se prvi put pojavljuju kao proizvođači“, rekao je ministar Hadžić. Cilj ovog poticaja je, kako je istakao, da oni poljoprivredni proizvođači koji su zasijali određene površine uspiju ih i prehraniti, ali i da dosiju nove površine te da podstaknu nove proizvođače da se odluče na sjetvu.
„Ono što nas ohrabruje, a što su zvanični podaci iz Ministarstva, jeste da su se te površine znatno povećale i što nas posebno raduje. I, s te strane, što se tiče našeg kantona, ne trebamo brinuti za hranu“, istakao je ministar Hadžić.
Motivacijski faktor za poljoprivrednike
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika ZDK Emir Tutnjić je rekao da su zadovoljni poticajem, ali i da može više, jer je to motivacijski faktor za poljoprivrednike. „Sredstva ćemo, prvenstveno, upotrijebiti za prehranu već podignutih zasada i zasnovanih površina, kako bi prinosi bili veći, te u skladu sa prethodnim godinama. Gnjojivo je poskupilo drastično, preko 300%, a njegova neupotreba smanjuje prinose“, rekao je Tutnić, dodajući da ovo nije kriza koja je zahvatila samo BiH, nego je globalna i na nas se reflektuje.
Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednika ZDK Refik Alihodžić je rekao da imaju dobru saradnju sa resornim ministarstvom i premijerom ali da očekuje da će rebalansom budžet, do kraja godine za poljoprivredu biti uvećan iznos na 4,5 miliona KM. Predsjednik Udruženja peradara ZDK Nermin Ahmić je istakao da je preradarstvo, koje je u BiH najjače u ZDK, ove godine u težoj situaciji nego ranijih godina. „Što se tiče same hrane, peradarstvo je u ogromnom problemu, jer 20-ak dana nijedan kilogram kukuruza i soje ne ulazi u BiH. Troše se zalihe, a dokle će se trošiti, to je pitanje. To je na državi i višim nivoima, da nađu saradnju, da se odblokira uvoz žitarica iz Srbije“, rekao je Ahmić.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju