Humanitarno udruženje „Dirhem-Medaljon“ u Austriji na području Bosne i Hercegovine djeluje duže vrijeme, tačnije, od poplava koje su zadesile našu državu. Predsjednik Udruženja je Ishak Ahmetović, koji svojim angažmanom okuplja Bosance i Hercegovce u dijaspori koji svojim prilozima pomažu našim sugrađanima. Uz pomoć koordinatora za Srednju Bosnu Samira Mulića, dipl.soc. radnika, na području grada Zenica proveli su niz aktivnosti kako bi pomogli građanima koji su u stanju socijalne potrebe. „Do sada smo proveli razne aktivnosti kao što su: podjela prehrambenih paketa, novčana pomoć, stipendije za učenike i studente, renoviranje i opremanje kuća i stanova za ljude u stanju potrebe, te druge aktivnosti koje socijalni radnik procijeni da bi bile korisne za pojedinca i društvo“, kaže Mulić. HU „Medaljon-Dirhem“ je redakciji „Naše riječi“ doniralo tri računara i printer, kako bi zaposlenicima olakšali daljnji rad i unaprijedili buduće djelovanje. „Naša riječ je simbol Zenice i ponosan sam što imao priliku pomoći jer su mediji, kao što je Naša riječ, u vrijeme pandemije dali veliki doprinos. Pored toga, veza su između nas, donatora i korisnika naših usluga. Na ovoj donaciji ne mislimo stati jer želimo da se naša saradnja nastavi i u budućnosti“, ističe Mulić.