Ubistva žena od strane partnera koja su se nedavno desila u Bihaću i Kaknju povod su da organizacije civilnog društva u gradovima širom BiH organizuju javne događaje kojima će upozoriti na ozbiljnost problema femicida. U Zenici je ovaj događaj, na Trgu Alije Izetbegovića, organizovao Centar ženskih prava simboličkom postavkom „Vrišteća tišina“, uz isticanje poruka na transparentima koje ukazuju na odgovornost cijelog društva za stvaranje sigurnijeg okruženja i efikasnijih mehanizama prevencije i zaštite žena od nasilja.
„Ovo nije naša aktivnost, ovo je nešto što živimo svaki dan i nešto o čemu govorimo. Upozoravamo na ozbiljnost problema nasilja nad ženama. Ako se nešto ne poduzme kad se prijavi, može eskalirati u ubistvo. Došli smo da vrištimo u njihovo ime i da ovaj vrisak tišine bude opomena da je i jedna previše te da niti jedne više ne bude“, kazala je Duška Andrić iz Centra ženskih prava Zenica, te dodaje da godišnje imaju oko 1.000 klijentica koje im se obrate. „Zašto žene ne prijavljuju nasilnike i ne ostaju uz prijave, moramo se sami zapitati. Okruženje u kojem žene žive nije podržavajuće, nemaju gdje, njihovom se strahu ne vjeruje zbog kojih ne izlazi iz kuće gdje doživi ono najgore. Žene nisu krive za nasilje koje trpe, a ni zbog toga što ostaju u takvim nasilnim zajednicama zbog čega ih osuđujemo da je sama izabrala“, poručila je, između ostalog, Andrić.