Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu kojom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće. Uredbom je definisano da najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55 posto prosječne mjesečne neto plaće u FBiH. Tako bi najniža plaća, utvrđena u skladu s ovom uredbom, u 2022. godini iznosila 543 KM.
Ponižavajuća Uredba
Zahtjev Saveza samostalnih sindikata BiH u vezi sa minimalnom platom u Federaciji BiH ostaje da ona mora biti u iznosu od 1.000 KM. „U skladu s tim, za nas je neprihvatljiva bilo kakva uredba koja minimalnu platu definiše u iznosu manjem od toga. Kada govorimo o konkretnoj Uredbi Vlade FBiH da minimalna plata bude 543 KM, ona je ponižavajuća za svakog radnika u Federaciji BiH. U vrijeme kada svakodnevno svjedočimo novim poskupljenjima najosnovnijih životnih namirnica i higijenskih potrepština, te kad znamo da najveći broj radnika jedva sastavlja kraj s krajem i primoran je štedjeti na hrani, premijer i ministri, koji uredno primaju po nekoliko hiljada KM plate, zajedno sa poslodavcima čiji su prihodi stotine hiljada KM ili po nekoliko miliona KM, žele ubijediti radnike da je za njih super ukoliko dobiju 543 KM i da im je to dovoljno za život. Kao što rekoh, krajnje ponižavajuće i za nas apsolutno neprihvatljivo“, kaže Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH.
Potrošačka korpa sve skuplja
Predsjednik Sindikata metalaca ZDK, Kenan Mujkanović smatra da najniža plata od 543 KM nije dovoljna za samca, a kamoli četveročlanu porodicu. „Potrošačka korpa iznosi preko 2.100 KM mjesečno, i poskupljuje iz dana u dan. I ovo povećanje najniže plate osjetiće manji broj radnika, oni koji osim plate nisu imali druge naknade. Sindikat je pretpostavljao ovakav scenario, pa još početkom prošle godine inicirao donošenje Zakona o minimalnoj plati. U konačnici, ovaj zakon je 25. oktobra prošle godine podržalo svih 11 zastupničkih klubova u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, i u formi nacrta upućen je predsjedavajućem ovog doma u dalju proceduru. Vidjećemo ko će u izbornoj godini glasati protiv tog zakona, svi se busaju borbom za veća prava radnika“, kaže Mujkanović, navodeći i primjer da se najniža plata u Crnoj Gori od 01. januara ove godine povećava sa 250 na 450 eura neto. “Neka mi niko ne govori da to kod nas ne može isto, ili bolje. Tvrdnje vlasti da veća minimala plata vodi rastu plata u administraciji su neozbiljne, jer upravo ta vlast sa sindikatima budžetskog sektora zaključuje kolektivne ugovore“, ističe Mujkanović.