Prema podacima Agencije za statistiku BiH, više od polovine nastavnika i saradnika u visokoškolskim ustanovama čine muškarci. Na Univerzitetu u Zenici, koji u svom sastavu broji osam fakulteta, trenutno su tri dekanese. Jedna od njih je v.prof.dr.sc. Ajla Muratović–Dedić, dekanesa Ekonomskog fakulteta.
Kako ostvariti balans?
Biti žena u današnjem društvu, prema riječima dekanese Muratović-Dedić, nosi puno izazova naročito kada se radi o usklađivanju poslovnih i porodičnih obaveza. Svaki posao, ističe, bez obzira na poziciju na kojoj se nalazite je zahtjevan i traži vrijeme i energiju da se uradi na najbolji mogući način, bez obzira da li taj posao radi žena ili muškarac. „Ono što je specifično za žene, naročito na višim pozicijama, jeste što se često susreću sa stereotipičnim pogledom na žene pa moraju uložiti puno više vremena i energije da bi se dokazale na radnom mjestu u odnosu na muškarce. Također, dodatni izazov za žene jeste što ih, kada dođu kući, čeka još jako puno obaveza koje se tiču porodičnog života, odnosno uobičajenih poslova koje sve žene na svijetu rade bez obzira na poziciju koju obnašaju na poslu. Usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza može biti teško, međutim ako imate supruga i porodicu koja vas razumije i podržava u svemu što radite, moguće je ostvariti zadovoljavajući balans“, kaže Muratović-Dedić.
Doprinos porodici, društvu i zajednici
Za svaku ženu je, poručuje, važno da bude odgovorna, samostalna i nezavisna. „Data nam je mogućnost da se obrazujemo, radimo i gradimo karijere, ali i da istovremeno čuvamo, za ljudsko društvo ključnu, ulogu majke i supruge, pa i te mogućnosti treba maksimalno iskoristiti. Tako, na najbolji način, ostvarujemo i svoje mjesto i dajemo doprinos u porodici, društvu i zajednici u kojoj živimo. Sve to traži dosta rada, ali rad  je najbolji lijek za mnoge izazove“, poručila je Muratović-Dedić.