Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić održao je u sjedištu Ministarstva u Sarajevu nedavno, sastanak s predstavnicima otkupljivača, prerađivača, hladnjačara i poljoprivrednih proizvođača malina. Ovom prilikom su Fikret Javorovac i Tarik Dobrača upoznali ministra Hrnjića o stanju u sektoru malinarstva kao i aktuelnim izazovima s kojima se ovaj sektor susreće. Razgovarano je i o najavljenoj otkupnoj cijeni malina koju su poljoprivredni proizvođači u prethodnom periodu ocijenili niskom. Učesnici sastanka naglasili su kako se radi o robi koja ovisi o ponudi i potražnji na tržištu te istakli problem neprodanih količina iz berbe od prošle godine. Na sastanku je istaknuta opredijeljenost za rješenja koja mogu pomoći poljoprivrednim proizvođačima, a sve s ciljem zadržavanja dostignutog prošlogodišnjeg stepena proizvodnje malina u Federaciji BiH. Ministar Hrnjić je istakao važnost podrške proizvođačima kako bi se zadržao dostignuti nivo proizvodnje. Istovremeno je ukazao na potrebu uključivanja kantonalnih nivoa u rješavanje postojećih problema proizvođača i otkupljivača maline, ali i potrebu redefinisanja poticajne politike za sektor malinarstva u narednom periodu.