Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalna vlada je Fondu za zaštitu okoliša FBiH dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekat „lzgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“ s Razvojnom bankom Vijeća Evrope (CEB). Ovaj Fond je zadužen da od ukupnog zajma CEB-a od 11.000.000 eura, učestvuje u otplati s iznosom od 25 posto ili 2.750.000 eura, plus pripadajući troškovi kamata i ostalih naknada, obračunatih na 25 posto učešća Fonda u intervalu od 20 godina, uz petogodišnji grace period. Kako je obrazloženo, Vlada je 2013. godine utvrdila javni interes za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda”, a 2020. se obratila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša urgencijom za donošenje odluke o učešću Fonda u otplati zajma CEB-a.