Okrugli sto pod nazivom „Zajednica za sve? Primjeri dobrih praksi u radu sa osobama sa invaliditetom“ upriličen je protekle sedmice na Islamsko pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. „Inkluzija je nova paradigma ljudi i svijeta u kojem živimo i u kojem se mora naći mjesto i prostor za sve ljude, bez obzira na poteškoće koje imaju. U procesu razvijanja inkluzivnih programa jako je bitno kakvo je iskustvo iz prakse, stoga je cilj ovog skupa da prezentiramo uspješne i pozitivne prakse koje će nam biti odskočna daska za daljnje napredovanje i razvoj kada je upitanju socijalna inkluzija“, kaže Muharem Adilović, dekan Islamsko pedagoškog fakulteta.
Kampanju za uključivanje osoba sa invaliditetom u društveni život u vidu zaposlenja sprovode studenti Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, kao i studenti iz Sarajeva, Mostara i Banja Luke.