Ćazim Huskić je predsjedavajući Skupštine ZDK od 27. maja prošle godine, a nakon što je formirana nova skupštinska većina. Zbog dužeg procesa formiranja skupštinske većine, Program rada Skupštine usvojen je 18.6.2019. godine, a o dosadašnjem radu Skupštine, razmatranim i usvojenim aktima, kao i o radu Skuštine u vrijeme pandemije, razgovarali smo sa predsjedavajućim Huskićem.

NR: Da li ste zadovoljni dosadašnjim radom Skupštine i koliko ste dosada akata razmatrali kroz skupštinski rad?

HUSKIĆ: S obzirom na to da sam ja treći predsjedavajući u ovom mandatu, 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koji je zaključio 2019. i otpočeo 2020. godinu, zadovoljan sam učinjenim u prošloj godini. Kada govorimo o Programu rada Skupštine, imali smo  91 akt koji smo trebali tretirati kroz Skupštinu, odnosno sjednice. Od toga smo 83 akta donijeli ili razmatrali u protekloj godini. Istina, nisu to svi akti koji su obuhvaćeni Programom rada Skupštine, bilo je i 15-ak akata koje smo razmatrali mimo Programa. U suštini, kada sve to objedinimo, dolazimo do procenta koji nam pokazuje da smo ispunili preko 90 odsto plana. Uzimajući u obzir da je 2019. godina bila godina u kojoj su se prelamale većine u Skupštini i promjena predsjedavajućih, moram istaći da sam zadovoljan radom Skupštine.

NR: Da li, po Vašem mišljenju, aktuelna većina ima kvalitetnu opoziciju?

HUSKIĆ: I pored toga što sam dio većine, istakao bih da imamo opoziciju koja, po mom mišljenju, nije opozicija koja brutalno ruši ono što je dobro, kada govorimo o odlukama Vlade i ponuđenom dnevnom redu Skupštine, a na osnovu akata koji su po Programu rada. Ima mnogo zastupnika opozicije koji daju svoj doprinos. Prije svega, moram reći da je Rifat Delić, koji je nedavno preminuo, bio izuzetan zastupnik, te mi je, kao zastupniku i predsjedavajućem, bio podrška i jedan veliki korektiv kada je u pitanju rad Skupštine. Smatram da i opozicija ima udjela u uspješnom radu Skupštine.

NR: Na koji način je bio organizovan rad Skupštine u vrijeme pandemije i kako ste pomogli Vladi ZDK u borbi protiv pandemije?

HUSKIĆ: Bitno je naglasiti da smo 2019. godinu okončali usvajanjem Budžeta za 2020. godinu a što se, u narednom periodu, pokazao kao ključni dokument za ovu, 2020. godinu, jer znamo da nas je, krajem februara, početkom marta, pa nadalje, zadesila ova pošast, zvana pandemija koronavirusa. Nakon toga smo, prvi u Federaciji, usvojili rebalans Budžeta, te određene zakone koji su omogućili Vladi Zeničko-dobojskog kantona da taj rebalans preraspodijeli unutar Budžeta ZDK, tamo gdje je najpotrebnije. Izmjenom tih zakona smo omogućili da se sredstva usmjere tamo gdje su bila najpotrebnija. Sredstva su usmjerena za nabavku opreme kroz zdravstvo, obezbjeđenje uslova, prostora, ambijenta za bolnice i domove zdravlja. Nismo čekali pomoć od viših nivoa vlasti, te su rebalansom, odnosno Izmjenama i dopunama Budžeta, osigurana dodatna finansijska sredstva za borbu i saniranje posljedica pandemije koronavirusa u iznosu od sedam miliona KM. Uporedo s tim, išlo se sa pomoći ekonomiji, gdje  smo značajna sredstva opredijelili iz ministarstava. Naredbe koje su uslijedile od kriznih štabova, Federalnog i Kantonalnog, su, u jednom dijelu, blokirale rad i život u našem kantonu, kao i cijeloj Federaciji, državi i cijelom svijetu. Ipak smo, zajedničkim radom Skupštine i Vlade, ne čekajući nikakva sredstva, dobro radili. U prilog tome govore i posjete člana Predsjedništa, Šefika Džaferovića i federalnog premijera Fadila Novalića, od kojih smo dobili pohvale za rad i djelovanje tokom pandemije. I Fahrudin Radončić, tadašnji aktuelni ministar sigurnosti BiH je, prilikom posjete, također, pohvalio rad Vlade i Skupštine. To nam sve pokazuje da je Vlada na pravom putu, a da smo mi, kao Skupština, istinski radili na tome da  jedan akt, koji dolazi od Vlade, ne čeka mnogo na usvajanje.