Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine, 5. juna, kako bi se ljudi širom svijeta poticali na ekološku osviještenost i djelovanje na području zaštite okoliša u svijetu. Obilježavanje ovog dana određeno je usvajanjem Programa zaštite okoliša Ujedinjenih naroda 1972. godine i od tada se na ovaj dan usmjerava politička i društvena pažnja te se nastoje istaknuti glavni okolišni problemi kao i omogućiti svim ljudima da shvate vlastitu ulogu i odgovornost u djelovanju, s ciljem održivog razvoja.
Značaj zdravog okoliša
Opterećenje okoliša različitim zagađujućim tvarima, kojima se vrlo često ugrožava ljudsko zdravlje, štetno djeluje na čistoću okoliša, koji je ključna činjenica za očuvanje zdravlja ljudi. Najčešći negativni utjecaji okoliša na zdravlje ljudi povezani su sa kvalitetom vode, zagađenjem zraka i pravilnim upravljanjem otpadom ali svjedoci smo da rijetko koji grad u Bosni i Hercegovini nema problem sa zagađenjem okoliša, rijeke su pune smeća, a razne vrste otpada bacaju se na neadekvatna područja, što dovodi do stvaranja divljih deponija ali i potencijalnog zagađenja vode koju pijemo. Svake godine Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda odabere određeno pitanje na koje će se usredotočiti. Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša jeste – obnova ekosistema, koja može imati različite oblike poput uzgoja drveća, ozelenjavanje gradova, preoblikovanje vrtova, promjena načina prehrane ili čišćenje rijeka i obala.
Ključni problemi i zaštita okoliša
Svjesno ili nesvjesno čovjek utiče na prirodu ostavljajući više negativnih posljedica na okoliš nego pozitivnih, što se ogleda u promjeni kvalitete čovjekovog života. Jedan od ključnih problema u zaštiti okoliša je sve veće zagađenje zraka, vode i tla, koje je poprimilo velike razmjere. Razni plinovi i toksini koji se oslobađaju iz industrija i tvornica te fosilna goriva najviše su odgovorni za zagađenje. Svjetska zdravstvena organizacija zagađenje zraka klasifikuje kao najveći ekološki rizik za zdravlje u Evropi, koje u prosjeku prouzrokuje više od hiljadu slučajeva preuranjene smrti dnevno. Ekološko iscrpljivanje prirodnih resursa još je jedan ključni problem okoliša jer potrošnja fosilnih goriva dovodi do emisije stakleničkih plinova, odgovornih za globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Problem zagađenog zraka je složen problem i samim tim potrebno ga je sistematski rješavati uz učešće nadležnih vlasti i građana. Potrebno je pronaći način kako da ublažimo ključne probleme okoliša, koji su u Bosni i Hercegovini najočitiji tokom hladnih, zimskih mjeseci jer je tada golim okom vidljivo zagađenje zraka kao posljedica višegodišnjeg nemara pojedinaca širom države. Svako od nas uz malo discipline i uvođenjem jednostavnih pravila u svoju svakodnevnicu, poput korištenja eko cekera umjesto plastičnih vrećica, može dati svoj doprinos očuvanju prirodnih resursa i zaštiti okoliša. Za okoliš bi najkorisnije bilo da svaki pojedinac razvrstava ambalažni, električni i elektronski otpad: papir, karton, plastiku, staklo, stare električne i elektronske uređaje, kako bismo dodatno smanjili količine komunalnog otpada koji se u BiH deponuje. Najveći dio energije koji koristimo dolazi iz izvora koji doprinose degradaciji prirode i zbog toga je veoma važno da efikasnije koristimo energiju. Nadležne institucije dužne su kreirati i realizovati javne politike u sektorima okoliša i energije, s naglaskom na energetsku efikasnost i primjenu obnovljivih izvora energije kao najbolji odgovor na pitanje zaštite okoliša, održivog razvoja i postizanja boljeg kvaliteta života.

PROJEKAT PODRŽAVA MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE ZE-DO KANTONA