Javna ustanova Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona pruža usluge edukacije, rehabilitacije i radnog osposobljavanja u okviru radionica Dnevnog centra. Nedavno smo posjetili prostorije radionice tekstila u Zenici te sa defektologom i voditeljicom Dnevnog centra Aidom Demirović, fizioterapeutom Mirsadom Hasanićem i radnim instruktorom Emirom Ribom razgovarali o načinu rada sa korisnicima.
Radno osposobljavanje
“Naši korisnici u radionici provode ukupno pet sati, od 09 do 14 sati, ali za vrijeme pandemije budu u periodu od 09 do 12 sati. Važno je napomenuti da se od samog ulaska u naš Centar radi na njihovom podsticaju. Za sada nose svoj doručak, a prije pandemije su svaki dan bila po dva dežurna učenika koji pripremaju doručak za svoje drugare, gdje se ujedno osposobljavaju za poslove u kuhinji”, kazala je Demirović. U Dnevnom centru ima 18 korisnika, od kojih je deset korisnika u radionici za obradu i preradu tekstila, a osam u grupi Njega i zbrinjavanje. “U grupi Njega i zbrinjavanje su korisnici čije mogućnosti trenutno ne dozvoljavaju da budu u radionici, ali to ne znači da nikada neće biti jer postoje poslovi koji su prilagođeni njima”, istakla je Demirović. Poslovi u radionici su podijeljeni u fazama, prilagođeni su svakom korisniku tako da svi učestvuju. Prva faza sadrži krojenje jednostavnih oblika po šablonu, zahvaljujući kojem korisnici razvijaju finu motoriku, koncentraciju i pažnju. “Nastojimo da im jednim zadatkom okupiramo pažnju te da preko tog zadatka korisnika osposobljavamo za određene aktivnosti. Njihova obuka je dug proces, sa puno truda i rada, ali nama je bit da na kraju oni budu sretni i zadovoljni te da realizujemo njihove ideje”, kaže Demirović. Fizioterapeut Hasanić sa svakim korisnikom individualno radi po 45 minuta, u skladu sa njihovim potrebama, a sve u cilju redovnog održavanja tjelesne aktivnosti.
Zanimljivi projekti
Prošle godine iz radionice za obradu i preradu tekstila proizašao je zanimljiv projekat, a radi se o izradi lutki u bosanskoj narodnoj nošnji. Korisnici su izrađivali sve: od pakovanja, slike, šminke, odjeće te krojenja i punjenja dijelova. Trenutno rade na realizaciji projekta ekologije, tačnije na izradi eko vrećica i cekera, koji su praktični za kupovinu na pijaci te pranje voća i povrća.