Podjelom uvjerenja o uspješno završenoj edukaciji krojenja, šivenja, zidnog tkanja i rada na alu-foliji, Udruženje žena općine Kakanj (UŽOK), proteklog petka završilo je 5. ciklus edukacija ekonomskog osnaživanja žena. Prethodna tri mjeseca edukaciju krojenja i šivenja vodila je Senida Omerović, a zidnog tkanja i rada sa alu folijom Naila Demir – Alić. Uvjerenja o uspješno savladanim vještinama uručila je predsjednica UŽOK-a Dinka Tepić, a svečanoj dodjeli uvjerenja prisustvovao je i načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.
„Ovo je projekat kojeg sam naslijedio od svojih prethodnika i smatram ga jednom od najznačajnih poticajnih mjera Općine Kakanj prema ženama, kao majkama, suprugama, djevojkama, a onda i kao budućim poduzetnicama. Ovo je stepenica sa koje treba početi vaš individualni razvoj u narednom periodu. Neko će raditi za vlastite potrebe, za porodicu, neko će raditi za rodbinu, neko će se okušati u firmi zasnivajući radni odnos, a neko će osnovati i svoj obrt. U konačnici to i jeste cilj. Ako neko želi osnovati svoj obrt, ponovo je Općina Kakanj tu, te može pomoći poticajnim mjerama sa finansijskim sredstvima za početnu opremu, sredstva rada, te za poreze i doprinose“, rekao je načelnik Bajtarević.