Gradska izborna komisija (GIK) Zenica provela je izbornu aktivnost „Obuka predsjednika, članova biračkih odbora (BO) i njihovih zamjenika“, a prema Planu i rasporedu koji je objavljen na web stranici Grada Zenica. „Obuka predsjednika, članova biračkih odbora i njihovih zamjenika je trajala od 22. oktobra do 02. novembra. Imali smo i dodatne termine za članove koji nisu bili prisutni u planiranim terminima obuke, kao i obuku za članove biračkog odbora za glasanje u odsustvu, za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića i obuku mobilnih timova, kao i posebnog mobilnog tima za birače Covid-19“, kaže Selver Keleštura, predsjednik Gradske izborne komisije Zenica.
Ukupan broj birača upisanih u Centralni birački spisak za Grad Zenica za Lokalne izbore 2020. iznosi 101.956, a Gradska izborna komisija Zenica nedavno je objavila i biračka mjesta i lokacije istih, kako bi birači bili upoznati na kojim će mjestima, prema svojim adresama, i u kojim prostorijama, glasati 15. novembra ove godine. „U Zenici su ukupno 142 redovna biračka mjesta i jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu i ovlašteno za izdavanje nepotvrđenih glasačkih listića i imat ćemo šest mobilnih timova, odnosno pet redovnih mobilnih timova i mobilni tim za glasače Covid-19“, kaže Keleštura, dodajući da je završen i unos podataka o licima koja glasaju putem mobilnih timova. „To su lica koja glasaju iz ustanova u kojima su smješteni, prije svega Kazneno-popravni zavod Zenica, Dom penzionera i Dom za stara lica Zenica, te lica koja su se u periodu predviđenom za prijavu prijavili Gradskoj izbornoj komisiji da zbog zdravstvenog stanja glasaju od kuće. Izvršili smo i tu prijavu i podaci o tim licima su uneseni u bazu Centralne izborne komisije radi izrade izvoda iz Centralnog biračkog spiska“, kaže Keleštura.