U Zeničko-dobojskom kantonu je u periodu 2020-2022. godina uspješno implementiran projekat ‘’Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu’’. Partneri u ovom projektu su bili Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Misija OSCE-a u BiH i Pedagoški zavod Zenica. Kao rezultat navedenog projekta u 2022. godini urađena su 53 nova nastavna plana i programa (predmetna kurikuluma) za opće obrazovanje (redovne osnovne škole i gimnazije) i isti se primjenjuju ekperimentalno od školske 2022/2023. godine na odabranom uzorku škola, a shodno propisima kojima se regulira osnivanje i rad ekperimentalnih škola u Zeničko-dobojskom kantonu. Prema riječima Mirze Mušije, ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, od školske 2023/2024. godine u svim osnovnim školama i gimnazijama, svim odjeljenjima u prvom i trećem razredu se primjenjuju novi predmetni kurikulumi.
„Kada uzmemo u obzir posljednje dvije godine ekperimentalne primjene novih nastavnih planova i programa (predmetnih kurikuluma) možemo istaći da se oni ekperimentalno primjenjuju u 555 odjeljenja, a da je primjenom obuhvaćeno 9.749 učenika (33%) od ukupnog broja učenika u redovnim osnovnim školama i gimnazijama koji iznosi 29.599“, kaže ministar Mušija.
U toku je provedba istraživanja, tj. evaluacija pilot-projekta Provedba Zajedničke jezgre definirane na ishodima učenja u predmetne kurikulume. Istraživanje se provodi u svim kantonima u kojima je započeta kurikularna reforma. „Istraživanje provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u svrhu izrade Izvještaja o evaluaciji pilot-projekta Provedba Zajedničke jezgre definirane na ishodima učenja u predmetne kurikulume. Navedeno istraživanje će ponuditi kvantitativne i kvalitativne pokazatelje o provedbi kurikularne reforme. Kada su u pitanju povratne informacije sa terena, o primjeni novih nastavnih planova i programa, informacije su pozitivne. Za monitoring i prikupljanje je u sklopu svojih redovnih aktivnosti zadužen Pedagoški zavod Zenica. Novi nastavni planovi i programi (predmetni kurikulumi), ali i dosadašnji pristup, od nastavnika je očekivao da prate aktuelnosti na polju odgoja i obrazovanja, prije svega organizacije i realizacije nastave u skladu sa zahtjevima 21. stoljeća. Shodno tome, važno je nastaviti sa njihovim profesionalnim usavršavanjem i razvojem, kako na ličnom, tako i na kolektivnom planu“, kaže ministar Mušija.