– Povodom obilježavanja 65 godina rada Naša riječ cijelom kolektivu upućujem čestitku. Zadnjih sedam godina redovito čitam Vaše tiskano izdanje, a nerijetko i portal. Kao načelnik Općine Usora mogu kazati kako se odista trudite objavljivati informacije i događanja sa cijelog prostora kantona. Dakako, time je obuhvaćena i Usora, te tako svakoga tjedna nailazimo na članak o Usori ili nekom događanju vezano za Usoru. Nadam se takvom radu i u buduće i naravno zastupljenosti i Usore. Vama želim nadalje još više poslovnog uspjeha i kvalitetnog rada, a kao rezultat neka budu nadasve objektivne informacije za građane -kaže Zvonimir Anđelić, načelnik Općine Usora.