Marginalizacija žena u Bosni i Hercegovini, a kada je u pitanju politika, samo je jedan od niza pokazatelja lošeg položaja žena u bh. društvu. Među samo devet žena izabranih u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je i Aida Baručija.
Detaljan plan za svaki dan
„Za mene, prvenstveno kao ženu u ovome društvu, zatim kao političarku i nositeljicu javne funkcije vlasti u Bosni i Hercegovini, rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti muškaraca i žena kako u privatnom, tako i u javnom životu, predstavlja princip koji doprinosi demokratskom razvoju svakog društva, boljem kvalitetu života i blagostanja za sve nas. Današnji položaj žene u društvu je dosta bolji nego što je bio prije 20-ak godina, ali još uvijek nije dovoljno dobar. Mnogi će reći da je žena uključena u sve društvene sfere, ali je realnost sasvim drugačija, naročito ako posmatramo ruralne sredine. Žena koja se još uvijek doživljava isključivo kao temelj porodice, izolirana od javnog života, što je svakako patrijarhalno naslijeđe i nametnuti model ponašanja, rezultira mentalnim okovima stereotipa i degradirajućih mišljenja. Iz perspektive dosadašnjeg političkog i parlamentarnog iskustva, priznanje, zaštita i ostvarivanje ljudskih prava žena i rodna ravnopravnost su na jako niskom nivou, posebno ostvarivanje političkih, građanskih, ekonomskih i socijalnih prava“, kaže Baručija, ističući da bh. društvo treba korjenite promjene kada govorimo o ravnopravnosti spolova, sa posebnim akcentom na donosioce zakona, koji usvojene zakone svjesno krše. „Ovo se prije svega odnosi na izvršnu vlast. Promjena svijesti kako opšte javnosti, tako i političkog miljea je ključna“, dodaje Baručija.
Iako je, a pored toga što je nositeljica javne funkcije vlasti u BiH, društveno aktivna, dobro isplaniran dan, ističe, ostavlja i vrijeme za odmor. „Svaki svoj dan detaljno isplaniram, tako mi je najjednostavnije funkcionisati. Od toga gdje i kada otići, posjetiti porodicu i prijatelje, napraviti ručak i sve drugo što želim napraviti u tom danu! Isto radim i na poslu, tu sposobnost sam afirmisala za vrijeme školovanja, u suštini ovaj princip je menadžment vremena, tako da dobro isplaniran dan ostavlja i vrijeme za odmor“, kaže Baručija.


„Drage žene, čuvajte svoje mentalno zdravlje, radite stvari koje vas čine sretnima! Vaša sreća i zadovoljstvo odrazit će se i na okolinu u kojoj živite i radite. Žena si i možeš sve“, poručila je Baručija.


Mogućnost slobodnog izbora
Mišljenja je da se Međunarodni dan žena, koji u svojoj suštini slavi politička, ekonomska i sva druga društvena dostignuća žena, njihov doprinos cjelokupnoj civilizaciji, nažalost sveo na kupovinu cvijeća te nema tu komponentu društvene svijesti. „Žene su podjednako vrijedna ljudska bića i zaista mogu mnogo doprinijeti društvu u svim oblastima, samo im treba pružiti šansu! Žena posjeduje enorman potencijal i, u skladu sa vlastitim preferencijama, može biti uspješna poduzetnica, političarka, profesorica, automehaničarka, i sve drugo što poželi biti. Pored širokog spektra zanimanja, žene svakako mogu biti i odlične majke, supruge, ali je bitno da imaju mogućnost slobodnog izbora i uživanje jednakih prava, u svim životnim sferama i samo tada će moći doći do potpune lične afirmacije“, ističe Baručija.