Iako se još uvijek žene smatraju manje poželjnim za rukovodeće pozicije u odnosu na muškarce, Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK, svojim primjerom, odnosno predanim i uspješnim radom, dokazuje da je ženama, zaista, mjesto da budu na rukovodećim pozicijama. Biti uspješna žena u svim sferama i životnim ulogama moguće je, ističe, postići dobrom organizacijom poslova, ali i uz mnogo energije i entuzijazma.
„Mišljenja sam da, čak i sa svim pravima, uvažavanjima i motivaciji, na putu ka uspjehu, žena mora uložiti duplo više energije kako bi sve svoje životne uloge, „sinhronizovala“, a to dokazuje koliko su žene jake i sposobne. Zahvaljujući bezrezervnoj podršci porodice, uz dobar tim, mnogo energije, kao i entuzijazma uloženog u sve što radim, uspijevam balansirati između porodičnih i poslovnih obaveza“, kaže Babić.

„Ženama poručujem da vjeruju u vlastite sposobnosti, podržavaju jedna drugu i uživaju u svakom trenutku svog postojanja. Sretan 8. mart“, poručuje svim ženama Babić.

Iako se u društvu status žene promijenio, iako su postale „vidljive“, mišljenja je da je još uvijek nezadovoljavajući. „Status žena u društvu je još uvijek nezadovoljavajući, obzirom na to koliko su sposobne i koliko su efikasne u svom radu i obzirom da su žene najjača karika na putu ka prosperitetu i porodice i društva“, ističe Babić.