Produkcija dokumentarnog filma „Baton Arduba“, u saradnji sa „IML TV“, krajem oktobra započela je snimanje dokumentarnog filma pod nazivom „Zeničke rate cisterne“. Film obrađuje priču o tri zeničke cisterne koje su u vihoru agresije na RBiH, na zahtjev tek osnovane Vatrogasne jedinice Hrasnica, upućene na jedinu tada slobodnu teritoriju koja je sve vrijeme rata čuvala koridor put spasa prema opkoljenom Sarajevu. „Teren koji su pokrivale ove cisterne bio je od slobodne teritorije općine Hadžići, Pazarića, Tarčina, Hrasnice, te slobodne teritorije planina Igmana i Bjelašnice. Motori zeničkih cisterni se četiri godine rata nisu gasili jer su dovlačili pitku vodu stanovništvu, pekarama i ratnim kuhinjama. Međutim, na prvom mjestu ove cisterne su gasile požare, a samo u jednoj noći agresor je u Hrasnici zapalio pet stanova. Vatrogasci koji su pod snajperskom vatrom i redovnim granatiranjem pretrpjeli i teška ranjavanja o zeničkim cisternama i zeničanima imaju samo riječi hvale“, kaže dr.sc. Amir Ismić te napominje da snimanje nastavljaju u Zenici, Brezi, Olovu i Goraždu jer su cisterne Vatrogasne brigade Zenica po zahtjevu bile ustupljene i u ovim gradovima.