Univerzitet u Zenici objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini (prvi upisni rok), koji traje od 21. juna do 02. jula 2021. godine. Planiran je upis ukupno 1.050 studenata. Od toga su 623 mjesta namijenjena za redovne studente za koje studije finansira Osnivač, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, 337 mjesta za redovne-samofinansirajuće te 90 mjesta za vanredne studente. Najviše mjesta studentima će ponuditi Islamko-pedagoški fakultet (165), zatim Ekonomski i Politehnički, po 150, Filozofski (135), Mašinski (130), Pravni (120), Metalurško-tehnološki (110) i Medicinski fakultet (90).
Rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se od 05. jula do 09. jula 2021. godine, dok će se upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obaviti prema planu fakulteta najkasnije do 23. jula 2021. godine u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini.
Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen Konkurs (drugi upisni rok) 30. avgusta 2021. godine, a prijem dokumenata vršit će se od 31. avgusta do 17. septembra.