U skladu sa Nastavnim kalendarom za školsku 2021/2022. godinu, nastava u prvom polugodištu u osnovnim i srednjim školama završava se 31.12.2021. godine. Zimski odmor/raspust za učenike počinje poslije novogodišnjih praznika i trajat će od 03.01.2022. godine do 21.01.2022. godine, a početak prvog polugodišta planiran je za 24.01.2022. godine.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je izuzetno zadovoljno odvijanjem nastavnog procesa u prvom polugodištu ove školske godine.
„Razlog našeg zadovoljstva se prvenstveno ogleda u činjenici da su naše škole, na čelu sa menadžmentima i svim uposlenim u osnovnom i srednjem obrazovanju, uložile maksimalan trud da se suočavanje sa izazovima i preprekama, kojima su u proteklom periodu bili izloženi svi sudionici odgojno-obrazovnog procesa na području našeg kantona i društva u cjelini, što manje negativno reflektira na sam kvalitet odvijanja nastavnog procesa. Također, neizostavno je da se u ovom pogledu osvrnemo i na odvijanje nastavnog procesa u prethodnoj školskoj godini, godini pojave pandemije izazvane širenjem koronavirusa, u kojoj su naše škole, uz uputstva, i instrukcije resoronog ministarstva i aktivnosti Pedagoškog zavoda, uspjele realizirati sve aktivnosti planirane godišnjim programima rada škola za tu školsku godinu. Iskustva stečena u tom periodu su nam svakako benefit koji koristimo u planiranju narednih koraka i prioriteta, posebno kada je u pitanju unapređenje kvaliteta odgoja i obrazovanja na području našeg kantona“, kaže prof.dr. Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.