Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je kroz 20 poticajnih mjera u poljoprivredu usmjerilo 3,4 miliona KM. Prema riječima resornog ministra Mirsada Hadžića, plastenička i staklenička proizvodnja podržana je sa 640.000 KM, podizanje novih zasada maline i kupine podržavano je sa 400 KM po dulumu, otkupljivači su dobili podršku od 90.000 dok je 1.347 proizvođača maline dobilo subvenciju u iznosu od 519.000 KM.
“Naš cilj je zadržati lidersku poziciju u proizvodnji maline u FBiH. Također podržavamo proizvodnju kornišona, brojlera, farme goveda, otkup i preradu mlijeka, te proizvodnju piletine i jaja. Naši službenici su obradili 4.286 zahtjeva sa federalnog nivoa, koji se tiču poticaja za proizvodnju mlijeka, tov junadi, uzgoj ovaca, koza i svinja, te proizvodnju silažnog kukuruza i voća. Preko ovog ministarstva realizirano je 7,1 miliona KM sa nivoa FBiH”, rekao je Hadžić.
Sušna godina
Naglasio je da su poticaji bili posebno važni u 2021. godini koju su obilježili suša, poskupljenje goriva i slaba zaštita domaćih proizvođača od uticaja uvoznih lobija.
“Moram obratiti pažnju da sačuvamo i očuvamo one poljoprivredne proizvodnje koje su dosegle visok nivo, a isto tako da sačuvamo razvojnu komponentu za sve interese koji su se pojavili i sve one kulture, a tu prije svega mislim na malinarsku proizvodnju i proizvodnju kornišona, da u programima za 2022. osiguramo sredstva za sve one koji bi krenuli u te aktivnosti”, rekao je Hadžić.
Najavio je da će budžet ministarstva za 2022. biti veći za 20 posto, ali da to ne znači da će toliko biti povećani i poticaji, nego da će podršku dobiti svi proizvođači čiji broj stalno raste. Ovog mjeseca, dodao je, bit će realizirana revolving kreditna linija od 400.000 KM za podršku poljoprivredi.
Vodni projekti
Prema riječima Hadžića, u 2021. realiziran je 61 projekt koji se finansirao iz vodnih naknada, a u toku je realizacija još 22. Ukupna vrijednost ovih projekata je 5,4 miliona KM.