Studenti Univerziteta u Zenici nastavili su niz uspjeha na međunarodnim i regionalnim takmičenjima. Na regionalnom takmičenju iz ljudskih prava, koje je organizovao Pravni fakultet Univerziteta u Nišu (Republika Srbija), učestvovali su timovi iz Niša, Kragujevca i Bitole (Makedonija), kao i Pravnog fakulteta u Zenici, kao jedini tim iz Bosne i Hercegovine. Studenti Pravnog fakulteta osvojili su prvo mjesto, a ekipu su činile: Amila Sivro, Lejla Komarac, Ajla Arnaut, Emina Hrnjić, Faris Alagić i Tarik Isaković. Trenerice tima su bile v.ass. Amna Hrustić i ass. Amina Hasanović. U pripremama su pomogli i doc.dr.sc. Enis Omerović, v.ass. Lejla Zilić-Čurić i ass. Faris Muratović.
„Studenti su se takmičili u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Tokom ljeta, organizatori su objavili hipotetički slučaj na temelju kojeg su timovi pisali podneske (aplikanta i respodenta) koji su također ocjenjivani. Potom su na samom takmičenju imali usmene rasprave po pravilima postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava. Mečeve su sudili sudije sa sudova u Nišu, kao i tamošnji profesori prava. Svakako da smo vrlo ponosni na svaki naš uspjeh, a naročito kad se ostvari ovako vrijedan uspjeh na regionalnim i međunarodnim takmičenjima jer nam je to objektivan dokaz kvaliteta rada na našem Pravnom fakultetu u Zenici“, kaže asistentica Hrustić.
I studenti Politehničkog fakulteta ostvarili su zapažen rezultat na regionalnom takmičenju pod nazivom Hakaton Smart Nikšić, u Crnoj Gori. Učestvovalo je oko 40 takmičara koji su radili u kontinuitetu punih 48 sati na rješavanju problema Općine Nikšić iz oblasti turizma, dobrog upravljanja i arhiviranja. Four Amigos, tim iz Zenice, koji su sačinjavali: Eldar Tutnjić, Ajnan Talić, Mia Hajder i Emina Berbić, osvojili su treće mjesto. Oni su radili na kreiranju softvera za rješavanje problema nepostojanja e-servisa za upravljanje i izdavanje dokumenata, kao i mogućnosti elektronske prijave problema.